logo
Pi±tek, 24 listopada 2017
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Rok B - V Niedziela Wielkiego Postu

Pracujmy nad sob±
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2012-03-25
Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33
Do zewnętrznych czynników, które na nas wpływaj± jest także działanie inżynierów społecznych. W dzisiejszych czasach ta inżynieria nie wi±że się już z socjalizmem. Dzisiaj to specjali¶ci od reklamy i tak zwanego piaru. Oni to maj± w nas ukształtować pewnego typu przekonania, chociażby takie, że jaki¶ towar warto kupić...

Droga Krzyża - drog± naszego życia
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2009-03-29
Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33
Dawniej dzisiejsza niedziela była nazywana pierwsz± niedziel± Męki Pańskiej. Ko¶ciół prowadził nas w milczeniu na Kalwarię, pod Krzyż, aby¶my mogli zobaczyć rozkrzyżowane ręce, przebity bok Zbawiciela...

Droga ziarna pszenicy
O. Andrzej Prugar OFMConv 2006-04-02
Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33
Dziewiętna¶cie lat temu – Kraków. Byłem w tym olbrzymim, kilkutysięcznym tłumie młodych ludzi. Czekali¶my długo, aż pojawi się „biała postać" w oknie za kuloodporn± szyb±. Było już po godz. 21, kiedy doczekali¶my się. Byłem wtedy na drugim roku w naszym Franciszkańskim seminarium. On miał wtedy około 65 lat...