logo
Środa, 16 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok A - 22 niedziela zwykła

Wymagajcie od siebie...
Ks. Jerzy Cholewiński 2005-08-28
Jr 20,7-9; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27
Oglądając relacje ze Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii (w Niemczech), trudno było nie zauważyć ogromnej żywiołowości ludzi młodych, otwartych na świat i ludzi innych nacji. Tej radości życia nie przysłaniały im żadne uprzedzenia, racje stanu czy polityczne poprawności.
 
Rozbawił mnie ten niezwykle sympatyczny neologizm skonstruowany przez młodych Włochów : "SIAMO TUTTI PATZINGER PER RATZINGER” - taka włoska rymowanka.
W języku polskim brzmi tak: "WSZYSCY SZALEJEMY ZA RATZINGEREM”. A tym pomysłem adoptowania „Benedetto”, gdyby nie spodobał się młodym Niemcom, to już wręcz przeszli samych siebie.
Nie mam wątpliwości, że większość tych młodych ludzi, którzy przybyli do Kolonii, mogłoby powiedzieć o sobie tak jak prorok  Jeremiasz: "Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś.” (Jer.20,7)
 
Dobrze,że takie niezwykłe spotkanie ludzi z różnych zakątków świata pokazuje, że istnieje alternatywa do hedonistycznego stylu życia, jaki lansują dzisiejsze media. Nie tylko sława, pieniądze, uroda, pozycja społeczna, ale i miłość bliźniego ma też swoją szczególną wartość.
Św. Paweł, też zachęcał chrześcijan w Rzymie, aby czynili ze swego życia ofiarę miłą Bogu: "Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie się umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża” (Rz 12,2 )
 
Taka wspólna modlitwa i dzielenie się swoją wiarą, jest doskonałą okazja do przemieniania się i odnawiania swojego myślenia i innego postrzegania świata, który nas otacza.
Czasem trzeba coś stracić, poświęcić, aby zyskać coś o wiele większego. Nie zrozumiał, tego św. Piotr, który nie widział sensu, aby jego Mistrz musiał cierpieć. Spotkał się więc z bardzo ostrą krytyką ze strony Jezusa: „Zejdź Mi z oczu szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki.” (Mt 16,23).
 
Tak żywo brzmiące nam jeszcze w uszach słowa Jana Pawła II skierowane do młodzieży "wymagajcie od siebie, chociażby inni  od was nie wymagali...”, są niczym innym jak właściwie współczesną interpretacją słów Jezusa, które usłyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” (Mt 16,24).
 
Ludzie młodzi mają wiele marzeń, chcą niejako zdobywać świat, dokonać czegoś ważnego w swoim życiu, są po prostu otwarci na przyszłość. Ewangelia jednak ostrzega. Zmieniaj świat, ale w jedności z Bogiem. Prawdziwymi rewolucjonistami są święci, jak mówił Ojciec Święty Benedykt XVI. "Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26).
 
Przeżywajmy jak najlepiej każdy kolejny dzień swojego życia mając w pamięci również te słowa z Ewangelii: "Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.” (Mt 16,27).
 
Ks. Jerzy Cholewiński
Iława