logo
Sobota, 19 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok B - Zesłanie Ducha Św.

Nieoceniony Dar z nieba
Ks. Leszek Skaliński SDS 2006-06-04
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23
Zjawienie się Jezusa w Wieczerniku i to zaraz w pierwszym dniu Zmartwychwstania było zaplanowane. Miało apostołów przygotować do ich przyszłej posługi apostolskiej. W tym spotkaniu zostali obdarzeni Duchem, który jest przede wszystkim duchem wiary. Nie ma apostolskiej posługi bez wiary w jej skuteczność. Jednak najpierw musi się w nich rozbudzić i utwierdzić wiara w przezwyciężenie przez Jezusa śmierci. Muszą mieć przekonanie w imię Kogo i czego będą działali.
 
Jezus przychodzi do zatrwożonych i pozamykanych uczniów z przekonywującą prawdą, że przezwyciężył śmierć oraz z darem napełnienia ich Duchem Świętym. Razem z obecnością i przyjęciem Ducha Świętego w Apostołów wstępuje Jego moc. Dzięki tej mocy będą autentycznymi świadkami Jezusowej prawdy i Jezusowej nauki.
 
Nie jest dziełem przypadku, że zmartwychwstały Chrystus daje Apostołom Ducha Świętego w Wieczerniku, w tym miejscu w którym kiedyś dał im bardzo wiele: tam bowiem umywał im nogi i uczył ich służby dla innych, tam nakarmił ich swoim Najświętszym Ciałem, by nieustannie byli umacniani, tam też udzielił im święceń kapłańskich, by sami wzmocnieni Najświętszym Ciałem, dawali ten Najświętszy dar innym, tam też modlił się za nich w swojej arcykapłańskiej modlitwie, by panowała w nich i w świecie jedność. Jednym słowem tam otworzył Jezus przed nimi całe swoje serce. Tam też zapowiedział, że ześle Ducha Świętego. W jednym miejscu tyle ważnych wydarzeń. Jak więc nie wracać do takiego Wieczernika z wielką sympatią i pamięcią? Jezus właśnie uczynił to, aby Apostołowie i ich następcy, i wszyscy wierzący zrozumieli, że wszystko co najpiękniejsze i najdroższe dla chrześcijan miało swój początek właśnie w Wieczerniku.
 
My dzisiaj wracamy myślą do tego Wieczernika, miejsca obfitości Jezusowych darów, w którym Chrystus przez zesłanie Ducha Św. dopełnił dzieła swojego odkupienia i z którego Kościół napełniony tymże Duchem wyruszył w świat by realizować wielkie dzieło zbawienia ludzkości.
 
Duch Święty został dany uczniom Jezusa. Ale nie mogą go zatrzymać dla siebie. Ich obowiązkiem jest nieść Go na cały świat. To jest także nasza ogromna odpowiedzialność, bowiem każdy z nas obdarzony został Duchem Świętym w Sakramencie Chrztu Św. i Bierzmowania. W taki dzień jak ten, musimy zrobić rachunek sumienia z tego, na ile dajemy się przeniknąć działaniu Bożego Ducha, na ile jesteśmy Mu wierni? Czy On może się nami posługiwać w realizacji swoich wspaniałych celów? Czy może w nas nie jest zbyt wiele grzechu, sprzeciwu wobec Boga, lęku, małoduszności?
 
Dla nas jest to bardzo ważne wskazanie na dziś i na jutro: wiedzieć, czyjego ducha jesteśmy. Nie możemy być nigdy solidarni duchem nienawiści, egoizmu, łatwizny, użycia, nie liczenia się z wartościami istotnymi dla człowieka i społeczności. Nasz sprzeciw wobec tych postaw musi być jasny i wyraźny, osobisty i społeczny. My chcemy być ducha Chrystusowego, ducha miłości, przebaczenia, trzeźwości, pracowitości, uczciwości, poświęcenia. To naszym zadaniem jest odnowić świat przez miłość płynącą z Ducha Świętego.
 
Efektem wydarzenia Zesłania Ducha Świętego dla Apostołów było otwarcie szeroko, jeszcze przed chwilą bardzo zamkniętych, drzwi. Grupa, jeszcze do niedawna, zalęknionych ludzi wychodzi na zewnątrz, staje przed tłumem, przyciąga uwagę, wywołuje zdziwienie i zamieszanie. Zachwyca skutecznością, siłą i odwagą głoszenia oraz życia prawdą o Zbawicielu, który w nich dopełnił dzieła przez Zesłanie Ducha Św.
 
Prośmy, byśmy potrafili z pomocą Ducha Świętego, wyzwalać się z zamknięć i lęków przed światem. Przecież dzisiaj potrzeba by Kościół, czyli każdy z nas, mocno i skutecznie działał pod wpływem Ducha Świętego pomiędzy ludźmi, to znaczy w miejscu gdzie misja Chrystusowa jest bezcenna.
 
Ks. Leszek Skaliński SDS