logo
Sobota, 19 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok C - Adwent - 2 niedziela

Jan Chrzciciel - Prorok Najwyższego
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2006-12-10
Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6
Wyjątkową postacią Adwentu jest św. Jan Chrzciciel.  O jego wyjątkowości świadczą już słowa jego ojca Zachariasza w dniu jego narodzin: „A ty dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz…” (Łk 1,76).
 
Cóż takiego uczynił, ze został nazwany prorokiem Chrystusa? Przede wszytki wzorem proroków Starego Testamentu występował przeciwko uciskowi i niesprawiedliwości społecznej. Poborcom podatków zaleca: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”, a żołnierzy skłonnych do przemocy upominał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie” (Łk 3,11–14).  Nawet słowa o równaniu pagórków, wypełnianiu dolin i prostowaniu ścieżek mogą mieć znaczenie społeczne. Można by dzisiaj powiedzieć: „Każda niesprawiedliwa różnica społeczna miedzy bogatymi (wzgórza) a biedakami (doliny) musi zostać usunięta albo przynajmniej zmniejszona; pokrętne drogi korupcji i oszustwa muszą zostać wyprostowane”.
 
Jan Chrzciciel ponadto dał „poznać ludziom zbawienie przez odpuszczenie grzechów” (Łk 1,77). W przeciwieństwie do innych proroków, którzy wskazywali na przyszłe zbawienie, św. Jan Chrzciciel nie zapowiada ‘przyszłego’, ale kogoś, kto już jest. To on zawołał: „Oto Baranek Boży!” (J 1,29). Na tym właśnie polega wielkość jego proroctwa, że wskazuje na tego, którego wszyscy mają przed swymi oczyma. Pomaga odkryć ludziom Mesjasza ukrytego pod postacią człowieka, takiego jak oni. Dał przez to początek nowemu proroctwu chrześcijańskiemu, które polega nie na ogłaszaniu przyszłego zbawienia „w ostatnich dniach”, ale na objawianiu ukrytej obecności Chrystusa na świecie.
 
W swojej posłudze prorockiej Jan Chrzciciel pokazuje nam, że z jednej strony, trzeba walczyć o sprawiedliwość społeczną, a z drugiej głosić Ewangelię. To właśnie Chrystusowa Ewangelia ma nas zachęcać do walki w obronie człowieka, aby wszyscy w ten sposób mogli „ujrzeć Boże zbawienie”. Jan Chrzciciel występował jako herold Ewangelii, aby „przygotować Panu lud doskonały” (Łk 1,17).
 
Prorokiem naszych czasów, na wzór Jana Chrzciciela, był Jan Paweł II. Wołał podczas swojego pontyfikatu o respektowanie godności osoby ludzkiej, praw człowieka i prawa do pracy, nawoływał do pokoju, głosił sprzeciw wobec totalitaryzmowi. Jego postawa pokazuje, że aby uczestniczyć w ewangelizacyjnym dziele Kościoła potrzebna jest odwaga, przekonanie, konsekwencja w życiu i doświadczenie Chrystusa. 
Niech ich przykład umocni nas w odważnym głoszeniu Ewangelii i stawaniu w obronie sprawiedliwości społecznej. Bądźmy prorokami Pana wołającymi w dzisiejszym świecie o miłość.
 
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS