logo
Niedziela, 28 luty 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok C - 2 Niedziela Wielkanocna - Miłosierdzia Bożego

Błogosławieni, którzy uwierzyli
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2010-04-11
Dz 5,12-16; Ap 1,9-13.17-19; J 20,19-31

Tertulian zastanawiając się na temat relacji między wiarą a filozofią, uważał, że filozofia jest dla chrześcijanina zbędna i niebezpieczna, gdyż wiara daje nam odpowiedź na wszystkie dręczące nas pytania. Najprostszy chrześcijanin zna odpowiedź na najtrudniejsze pytania filozoficzne. Rozum nie ma nic do powiedzenia w sprawach wiary, gdyby prawdy wiary były do udowodnienia przestałyby być prawdami wiary.

Św. Augustyn uważał zgoła inaczej, dla niego wiara nie kłóciła się z rozumem, gdyż Bóg nie nienawidzi w człowieku tego czym wyróżnił go spośród innych zwierząt. Nie potrafilibyśmy przecież wierzyć gdybyśmy nie byli istotami rozumnymi. Jednakże w sprawach które nie jesteśmy w stanie ogarnąć jeszcze rozumem wiara wyprzedza rozum, musi ona oczyścić serce by człowiek mógł uchwycić i znieść światło tego, który jest Wielkim Rozumem.

Jeżeli nie rozumielibyśmy prawd wiary, która jest nam głoszona nie moglibyśmy uwierzyć. Stąd prawdziwa jest zasada, chcę zrozumieć aby uwierzyć. Prawdziwą jest także inna zasada: Uwierz, abyś zrozumiał. Zatem zrozum, abyś uwierzył; uwierz, abyś zrozumiał. Jedno nie sprzeciwia się drugiemu.

Łatwo jest zrozumieć, że Jezus urodził się, cierpiał, został ukrzyżowany, umarł i że Go pogrzebano, natomiast wątpliwości się rodzą, gdy słyszymy, że trzeciego dnia Zmartwychwstał. W takiej sytuacji był św. Tomasz. Gdy Jezus ukazał się Apostołom on był nieobecny. Nie uwierzył gdy inni relacjonowali mu całe zajście. Żądał znaku. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladów gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. (J 20,25) Jezus ukazał się Apostołom ponownie po ośmiu dniach. Tym razem Tomasz był z nimi. Jezus rzekł do niego: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!" Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". (J 20,26-29)

Św. Tomasz otrzymał znak, którego żądał, większość ludzi takiego znaku nie otrzymuje musi uwierzyć bez tego. Zresztą wiara jest przekonaniem o rzeczach, które nie widzimy. Skąd pochodzą te rzeczy, które widzisz, jeżeli nie od Tego, którego nie widzisz. Widzimy po to byśmy uwierzyli w to, czego nie widać – pisze św. Augustyn. Nie bądź niedowiarkiem wobec Tego, dzięki któremu widzisz, bo widzisz, abyś mógł uwierzyć w to, czego jeszcze nie widzisz. Naszemu ciału Bóg dał oczy, naszej duszy dał rozum, musimy ruszyć rozumem, abyśmy widząc świat stworzony poznali, że kryje się za nim jego Twórca. Jeżeli Bóg stworzył ten świat, dlaczego nie mógłby wskrzesić Jezusa z martwych? Dlatego możemy podjąć ryzyko wiary w Jezusa Zmartwychwstałego.

Wiara jest fundamentem na którym wznosi się wspaniały budynek, tym budynkiem jest oglądanie oblicza Bożego i życie wieczne. Wiara wskazuje kierunek dobrego czynu – pisze św. Augustyn. Wyobraźmy sobie człowieka, który znakomicie steruje krętem, ale zapomniał dokąd płynie. Cóż z tego, że wspaniale ustawia żagle, że okręt jest mu doskonale posłuszny, że umie go ustawić podczas burzy, że chroni go przed uszkodzeniem. Starcza mu sił by okręt poprowadzić dokąd chce, ale gdy zapytać go dokąd płynie, nie będzie wiedział. Przez to, że nie wie dokąd płynąć chociaż ma pewność swoich zdolności tym bardziej narażony jest na rozbicie okrętu. Lepszy jest ktoś, kto wprawdzie nie jest taki biegły w kierowaniu statku, ale wie dokąd płynąć i trzyma się obranego kursu.

Wiara w Zmartwychwstanie jest fundamentem naszego chrześcijańskiego życia i wyznacza jego kierunek, dzięki niej życie nabiera głębszego sensu, a także jest źródłem siły do pokonania napotykanych trudności. W ten sposób realizują się słowa Jezusa: Błogosławieni którzy uwierzyli.

Ks. Rafał Masarczyk SDS

 

Inne homilie na tę niedzielę