logo
Środa, 16 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok C - Trójcy Przenajświętszej

Bóg jest jedyny, ale nie samotny
Ks. Leszek Skaliński SDS 2010-05-30
Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15

Przeżywamy w dniu dzisiejszym uroczystość Trójcy Przenajświętszej: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ewangelia ukazuje, że wszystko co ma Ojciec, ma i Syn, a Duch Święty przekazuje nam to, co otrzymuje od Syna. Trójca Święta stanowiąca tajemnicę Trzech Osób będących jednością w miłości jest dla nas ciągle absolutnym wzorem życia we wspólnocie. Między nami ma panować jedność dzięki prawdzie i miłości, która jest pewnym uczestnictwem w tajemnicy Trójcy Świętej.

Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym jest ściśle związana z naszym życiem. Zostaliśmy ochrzczeni w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz wezwani do przyjaźni z Tym, który jest pełnią życia, mądrości i miłości. Każdy dzień zaczynamy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego przypominając sobie, że w tym dniu mamy rozwijać w sobie podobieństwo w miłości, jakie nam daje Trójca Święta. Naszym zadaniem na co dzień jest stawanie się dojrzałym chrześcijaninem. Spełnia się to wtedy, gdy działa w nas Ojciec – Dawca życia; gdy prowadzi nas Syn – Światłość, która świeci w ciemnościach i gdy przenika nas Duch – Miłość, która jest rozlana w naszych sercach.

Chyba najpiękniejsze, a w każdym razie najkrótsze wyznanie w Trójcę Świętą zawierają słowa: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu - chwała niewyobrażalnemu i nieosiągalnemu Początkowi, który nie jest tutaj i tam, a jest wszędzie i zawsze. Chwała Stwórcy, że stworzył ziemię, człowieka i wszystko, co ma człowiekowi służyć. Chwała Ojcu, który jest Bogiem nad nami!

Chwała Synowi - chwała za to, że stał się Człowiekiem i w ten sposób przyszedł do mnie, by objawić wielkość ludzkiego życia, które otrzymałem od Boga. On przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie włączył nasze czasowe życie w wieczne istnienie Boga. Chwała za to, że został pod postacią eucharystyczną w Kościele, bym na drodze do życia wiecznego miał nieustanną pomoc z Jego strony. Chwała Synowi, który jest Bogiem z nami!

Chwała Duchowi - chwała Życiu życia ludzkiego, Sile przemian i mojego wzrostu. Chwała Ci Duchu za poruszenia myśli, uczuć i wzywanie do czynów dobroci. Chwała Duchowi, który jest Bogiem w nas!

Wyznanie trójedynego Boga w tej krótkiej modlitwie kończy się słowami: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. I znowu w tych słowach pojawia się prawda o Bogu trójedynym: początek - czas - wieczność.

Bóg zainicjował ziemię i życie człowieka. On jest początkiem tego co najcenniejsze i najpiękniejsze. Bóg dając początek rzeczom i ludziom pragnie, by to pierwotne piękno zostało zachowane.

Chrystus przychodzi na ziemię w czasie i nadaje sens każdej chwili ludzkiego życia, ukazuje jego prawdziwą wartość i wyznacza też odpowiedni stosunek do stworzonych rzeczy.

Duch utrzymuje perspektywę wieczności w życiu każdego człowieka. Stąd życie każdego człowieka jest pod nieustannym oddziaływaniem Boga w Trójcy jedynego. Bóg troszczy się nie tylko o to, by każde Jego dzieło miało swój najlepszy początek, ale by każda chwila, aż do jego spełnienia miała  swoją najpiękniejszą i najlepszą jakość.

Bóg jest nie tylko w czasie i przestrzeni. On mocno istnieje w życiu człowieka, bo otwiera nasze oczy, uszy i serce, abyśmy dogłębnie widzieli, słyszeli i kochali. Bóg nigdy nie był, nie jest i nigdy nie będzie przeciw człowiekowi, lecz był, jest i zawsze będzie dla człowieka, dlatego przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący w jedności Ducha Świętego zawsze i wszędzie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Ks. Leszek Skaliński SDS

  Inne homilie na tę niedzielę