logo
Sobota, 19 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok B - 7 Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie

Czy chcemy pójść do nieba? Czyli o Wniebowstąpieniu.
Ks. Jerzy Cholewiński 2009-05-24
Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20

Czy zastanawialiście się co to jest niebo?

Gdzie ono jest? Na pewno nie jest to jakieś miejsce.

W niebie jest Bóg, a On nie może być ograniczony żadnym miejscem, bo inaczej obejmujące Go miejsce byłoby większe od Niego. Bóg nie jest objęty żadnym miejscem, lecz sam jest miejscem wszystkiego. Lepszą odpowiedzią jest więc stwierdzenie, że niebo jest stanem w jakim istnieje Bóg.

Pismo św. często mówi, że Bóg przebywa w niebie. Również Jego widzialne odejście od nas przedstawione jest w Nowym Testamencie jako wstąpienie do nieba (Mk 16,19). Dziś po upływie 40 dni od święta zmartwychwstania Jezusa, to wydarzenie wniebowstąpienia właśnie wspominamy.

Biblia przypomina nam, że niebo jest celem naszej ziemskiej wędrówki, naszym skarbem i wieczną nagrodą (Mt 5,12).

Tam znajdziemy nasze "mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały" (2Kor 5,1). Tak pisze w liście do Koryntian św. Paweł.  Niebo, to dom naszego wspólnego Ojca.

Pragnąc nieba, po prostu pragniemy żyć dalej, żyć wiecznie, na sposób w jaki żyje, istnieje sam Bóg.

Emil Cioran [czyt. Czioran], rumuński pisarz powiedział: "Niebo jest nagrodą dla tych, którzy znaleźli je już tutaj." (na ziemi)

Każdy zauważony przez nas, w życiu, skrawek miłości i dobra jest tym kawałkiem nieba na ziemi.

ks. Jerzy Cholewiński

Inne homilie na tą niedzielę