logo
Piątek, 22 października 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok C - 15 niedziela zwykła

MIŁOSIERNY SAMARYTANIN czyli miłość w praktyce
Ks. Jerzy Cholewiński 2010-07-11
Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37

Samarytanin czuł intuicyjnie, że bliźni to każdy człowiek, członek wielkiej rodziny, jaką jest ludzkość. Rodzinę tę powinna łączyć miłość i pragnienie dobra, bez względu na to, czy ów bliźni to przyjaciel, czy wróg.

Bez miłości można rąbać drzewo, wypalać cegły, kuć żelazo, lecz bez miłości nie można zbliżyć się do drugiego człowieka.

Bóg dobrze wie, że człowiek może obyć się bez wielu rzeczy, ale nie może żyć bez miłości.

Chrystus nie chce, abyśmy o miłości tylko mówili, ale ją w życiu czynili. Przykazanie miłości ma bowiem sens jeśli jest w życiu praktykowane.

Podczas pielgrzymki do Brazylii Jan Paweł II w dzielnicy nędzy zdjął pierścień i oddał go ubogim, jako zapowiedź pomocy materialnej, powiedział: "Nie z ciekawości tu przyszedłem, ale dlatego, że was kocham".

Jesteśmy poranionymi przez grzechy biedakami, nad którymi pochyla się Jezus Chrystus, prawdziwy miłosierny Samarytanin, w którym jest moc Boża zdolna wszystko przemienić.

ks. Jerzy Cholewiński

  Inne homilie na tę niedzielę