logo
Sobota, 19 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok C - Adwent - 4 niedziela

Proroctwo pokoju
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2003-12-21
Mi 5,1-4; Hbr 10,5-10; Lk 1,39-45
W różnego typu gazetach można spotkać ogłoszenie wróżek. Pani Basia stawia karota, pani Henia wróży z ręki. Zadzwoń. Prawdopodobnie oferty te cieszą się powodzeniem, bo pojawiają się one systematycznie w różnych gazetach. Dlaczego ludzie korzystają z usług wróżek? Prawdopodobnie, dlatego, że chcieliby pokonać obawy dotyczące przyszłości, a czasami nawet i strach przed nią.
 
Proroctwo jakie spotykamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, jakby wychodziło naprzeciw takiego typu ludzkim niepokojom. Prorok Micheasz mówi: „Będą żyli bezpiecznie, bo jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi.” (Mi 5,4a) Czasy, w których on żył były czasami trudnymi. Z jednej strony państwu Izraelskiemu zagrażała potężna Asyria. Z drugiej strony, zła była sytuacje wewnętrzna w kraju. Prorok wskazuje źródła tego złego stanu rzeczy: „Słuchajcie pokolenie i zgromadzenie tego miasta, którego bogacze tuczą się krzywdą, ...Czy mógłbym zapomnieć o nieuczciwie zdobytych bogactwach, ...Czy mógłbym nie karać za oszukańczą wagę i za fałszywe ciężarki w sakiewce?” (Mi 6,9-11)
 
Zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia wywoływały niepokój co będzie, dlatego Micheasz dodaje także otuchy mówiąc o charyzmatycznym przywódcy, który wprowadzi na ziemię pokój, mówi o mesjaszu i jego królestwie, które będzie rozciągało się do końca świata.
 
Próby stworzenia państwa, które obejmowałoby swoim zasięgiem cały świat były podejmowane także w czasach nowożytnych, starczy sobie przypomnieć Hitlera, który chciał stworzyć III Rzesze, Albo komunizm, który chciał by sprawiedliwość ludowa panowała na całym świecie. Jakie były rezultaty tych działań wszyscy dobrze wiemy. Obraz, jaki powstał na działań tych działań w żadnej mierze nie przypominał królestwo pokoju, o którym mówił prorok.
 
Obecnie wielu ludzi uważa, że gdy we wszystkich krajach świata zapanuje demokracja to nastąpi takie królestwo pokoju. System demokratyczny jest bliski mojemu sercu, zgadzam się z poglądem, że jest to system najlepszy z tych, który wymyślili ludzie, ale ma także swoje wady. Ma swoje czarne strony. Na pewno nie jest królestwem pokoju. Ile jest napięć i konfliktów krajach demokratycznych.
Czy prorok Micheasz mówił prawdę, czy jest to tylko mrzonka po lepszej przyszłości?
 
Proroctwa Micheasza sprawdziły się w osobie Jezusa Chrystusa. On urodził się Betlejem założył królestwo obejmujące całą ziemię. Nie jest to zwykłe królestwo, gdyż rozpoczyna się ono w sercu człowieka. To w sercu człowieka rozpoczyna się budowanie królestwa pokoju. Jeżeli jest ono pełne niepokoju to udziela się to otoczeniu. Jeżeli w sercu zapanuje pokój to ten pokój rozszerza się na zewnętrz.
Źródłem pokoju jest obecność Chrystusa w życiu. Żeby zapanowało powszechne królestwo pokoju Chrystus musi narodzić się w sercach ludzi. Dlatego królestwo to już się zaczęło od czasu Jezusa Chrystusa, ale jego budowanie wciąż trwa.
 
Ks. Rafał Masarczyk SDS