logo
Sobota, 23 października 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok A - 5 Niedziela Wielkiego Postu

Tajemnica śmierci i życia
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2008-03-09
Ez 37,12–14 ; Rz 8, 8–11; J 11,3–7.17.20–27.33–45
Betania – wioska położona na wschód od Jerozolimy, miejsce pokoju i radości, które Jezus znajdował w przyjaźni z Marią, Martą i Łazarzem. Ewangelista Jan mocno podkreśla, że „Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza”...

Wskrzeszenie Marty i Łazarza
O. Andrzej Prugar OFMConv 2008-03-09
Ez 37,12–14 ; Rz 8, 8–11; J 11,3–7.17.20–27.33–45
Symbolem św. Jana Ewangelisty jest orzeł. Piękny, dostojny ptak, który wzbija się wysoko, potrafi wykorzystać prądy powietrzne, zataczać coraz szersze kręgi na niebie i szybować w przestworzach...