logo
Piątek, 22 października 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok A - 2 Niedziela Wielkanocna - Miłosierdzia Bożego

Pokazał ręce i bok (J 20, 20-27)
O. Andrzej Prugar OFMConv 2014-04-27
Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
Jan Paweł II – od niedzieli Bożego Miłosierdzia 2014 r. – święty, napisał encyklikę o Bożym Miłosierdziu (Dives in misericordia, 1980 r). Jest w niej chyba najdłuższy przypis jaki w ogóle można spotkać w encyklikach. Przypis nr 52 (w niektórych wydaniach) lub nr 4 (wydania późniejsze lub internetowe). W wydaniu, które posiadam, wspomniany przypis mieści się na czterech stronach. Powaga przypisu jest zakorzeniona w tym, że wyjaśnia on biblijne znaczenie słowa „miłosierdzie”.

Przemiana wielkiego niepokoju w pokój
Ks. Leszek Skaliński SDS 2011-05-01
Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
Jezus nie chce stracić nikogo z tych, których dał mu Ojciec (por. 17,12). On chce budować wspólnotę Kościoła wraz ze wszystkimi dotychczasowymi uczniami, nie wykluczając Tomasza. Dlatego znając niewiarę Tomasza zwraca się wprost do Niego demonstrując, że zna jego wątpliwości, które zrodziły niewiarę...

Duch w Ranach
O. Andrzej Prugar OFMConv 2008-03-30
Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok… po tych słowach tchnął na nich Ducha Świętego...

Błogosławieni, których wiara nie rodzi się z widzenia
Ks. Leszek Skaliński SDS 2008-03-30
Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
Bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest św. Tomasz, uczeń, który reprezentuje wszystkich postępujących ku autentycznej wierze powoli i wśród częstych upadków...

Uwierzyć Słowu
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2005-04-03
Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
Istniał w filozofii nurt, który twierdził, że jedynie naukowe poznanie jest wartościowe, opiera się bowiem na doświadczeniu. Wszystko, co poznajemy za pomocą naszych zmysłów, czyli za pomocą oczu, uszu i dotyku i za pomocą eksperymentu może nas doprowadzić do wiedzy naukowej, pewnej. Takie stanowisko doprowadziło do odrzucenia wiary...