logo
Sobota, 23 października 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok B - 6 niedziela zwykła

Czy potrafię powiedzieć: „jeśli Ty, Boże, chcesz.…”
Ks. Piotr Szyrszeń SDS 2009-02-15
Dz 13,46-49; Lk 10,1-9
To już szósta niedziela okresu zwykłego. Towarzyszymy Jezusowi przemierzającemu miejscowości w Galilei razem ze św. Markiem Ewangelistą. U początku jednak naszego pochylenia się nad skierowanym do nas dzisiaj Słowem Boga chciałbym wrócić myślą do fragmentu Ewangelii, który usłyszeliśmy i - jak wierzę - zabraliśmy ze sobą w naszą codzienność tydzień temu...

Jeśli chcesz
Ks. Dawid Adamczak SDS 2009-02-15
Dz 13,46-49; Lk 10,1-9
Wsłuchując się w treść Markowych fragmentów Dobrej Nowiny z ostatnich dni wciąż widzimy Jezusową chęć i moc uzdrawiania chorych i potrzebujących. Przed chwilą wysłuchana Ewangelia wpisuje się w tą całość. Jednak w dzisiejszej perykopie ewangelicznej na pierwszy plan wysuwa się kogo Jezus uzdrowił...

Ulituj się
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2006-02-12
Kpl 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31–11,1; Mk 1,40-45
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, że Chrystus „Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony.” Słowo „litość” ma różne znaczenia, a może bardziej precyzyjnie, różne wywołuje reakcje u słuchaczy. Możemy spotkać się ze stwierdzeniem, ze ktoś nie lubi jak się nad nim ktoś inny lituje...

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić
Ks. Piotr Ślęczka SDS 2006-02-12
Kpl 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31–11,1; Mk 1,40-45
Tak, jak za czasów Jezusa różne choroby określano nazwą trądu, tak dzisiaj też jesteśmy świadkami różnych form wykluczania człowieka z życia wspólnoty i skazywania go na społeczną banicję. Każdy z nas mógłby zapewne wskazać przypadki osób, którym wspólnota tych "czystych" i bezgrzesznych odebrała resztkę nadziei na normalne życie...