logo
Piątek, 22 października 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok C - 6 niedziela zwykła

Błogosławieni – dziedzicami Królestwa Bożego
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2010-02-10
Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26
Chrystus ostrzega nas przed pogonią wyłącznie za życiowymi przyjemnościami, przed samozadowoleniem, przed szukaniem jedynie gwarancji czysto ludzkich. Przed tym przestrzegał już prorok Jeremiasz: Przeklęty człowiek, który nadzieję pokłada w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. I kiedy nie pomogły ostrzeżenia proroków posłał Bóg Swojego Syna...

Błogosławiony?
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2007-02-11
Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26
Ile ciepła i dramatu kryje się w dzisiejszej Ewangelii. I ile znaczeń. Jak w życiu. Jakże przejmująca scena: oto Pan Jezus staje wśród tłumu słuchaczy, spogląda na ową rzeszę ludzi i przenosi wzrok na swoich uczniów wypowiadając pełne ciepła słowa: „błogosławieni jesteście”. A za chwilę surowo karci: „biada wam”...

Zaufanie
Magdalena 2004-02-15
Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26
Zaufanie - najważniejsze, największe i najtrudniejsze zadanie w chrześcijaństwie, w zasadzie nieodzowny warunek całkowitego przylgnięcia do Boga...

Błogosławieństwo
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2004-02-15
Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26
W starożytności u żydów istniało przekonanie, że Pan Bóg błogosławiąc człowiekowi obdarza go zdrowiem i bogactwem. Taki wydźwięk ma słynna księga Hioba w Starym Testamencie. Jej bohatera spotykają liczne nieszczęścia...