logo
Sobota, 23 października 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Uroczystości i Święta - Przemienienie Pańskie (6 sierpnia)

Potrzeba Sacrum
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2006-08-06
Dn 7,9-10.13-14; 2 P 1,16-19; Mk 9,2-10
Max Weber zauważył, że rozwój techniczny w europie był możliwy dlatego, że nasz kontynent bardziej niż inne poszedł drogą racjonalności. Rozpoczęło się to od oddzielenie gospodarstwa domowego od przedsiębiorstwa, które zaczęło się kierować zasadą opłacalności prowadząc racjonalną zasadę kosztów i zysków...