logo
Sobota, 23 października 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok C - Wielkanoc - Zmartwychwstanie Pańskie

Zmartwychwstanie Jezusa – sensacyjne odkrycie naukowca
Ks. Tomasz Chudy SDS 2010-04-04
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Lk 23,1-49
Jezus z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą – tak mówi o swoim Mistrzu Piotr. Zazdrościł mu chyba trochę tej mocy, autorytetu jaki wzbudzał, i tego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Kto by tak nie chciał?

Wielkanoc 2010
Ks. Jerzy Cholewiński 2010-04-04
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Lk 23,1-49
Kiedyś, jeden z moich przyjaciół przesłał mi na moją skrzynkę e-mailowa tekst, którego pochodzenia niestety nie znam. Oto on

Sztandary
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2007-04-08
Dz 10,34.37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9
Gdy śledzimy historię różnych rewolucji, nieraz można zaobserwować, że na ich sztandarach powiewały hasła odnowy człowieka. Jeżeli jakaś część społeczeństwa szła za tymi hasłami to dlatego, że była przekonana, że świat stanie się lepszy. Także w to, że ludzie będą żyli lepiej w sensie materialnym i lepiej będą układały się stosunki między nimi...

Chrześcijańska radość
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2004-04-11
Dz 10,34.37-43; 1 Kor 5,6-8; J 20,1-9
Dzień dzisiejszy jest największym świętem chrześcijaństwa. Dniem wielkiej radości. Czasem chrześcijaństwo spostrzegane jest jako religia cierpienia i smutku. Wiąże się to z wydarzeniami Męki Jezusa Chrystusa. Także pewne wypowiedzi naszego Pana mogłyby taką interpretację chrześcijaństwa sugerować...