logo
Piątek, 22 października 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Ks. Piotr Ślęczka SDS

Wystarczy ci mojej łaski...
Ks. Piotr Ślęczka SDS 2006-07-09
Ez 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6
Człowiek, który zna samego siebie, dobrze rozumie Pawłowe słowa o "ościeniu dla ciała". Ościeniem tym są ciemne strony naszej duszy, te miejsca w życiu duchowym i w pracy nad charakterem, w których dotykamy granic: nie potrafimy się zmienić, niczym recydywiści powracamy do tych samych grzechów; nieraz zaczynamy wątpić i w sens sakramentalnej spowiedzi...

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić
Ks. Piotr Ślęczka SDS 2006-02-12
Kpl 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31–11,1; Mk 1,40-45
Tak, jak za czasów Jezusa różne choroby określano nazwą trądu, tak dzisiaj też jesteśmy świadkami różnych form wykluczania człowieka z życia wspólnoty i skazywania go na społeczną banicję. Każdy z nas mógłby zapewne wskazać przypadki osób, którym wspólnota tych "czystych" i bezgrzesznych odebrała resztkę nadziei na normalne życie...

Bądź pozdrowiona, pełna łaski
Ks. Piotr Ślęczka SDS 2005-12-18
2 Sm 7,1-5.8-12.14.16; Rz 16,25-27; Lk 1,26-38
Anioł Gabriel pozdrawia Maryję słowami, które i my słyszymy często na początku Mszy Świętej, kiedy kapłan jakby na nowo uświadamia nam obecność Jezusa Chrystusa pośród nas. Kończący się już okres Adwentu także przygotowuje nas na spotkanie z Jezusem - spotkanie szczególne, bo w tajemnicy przyjścia Boga żywego do człowieka...