logo
Środa, 16 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Ks. Rafał Chwałkowski SDS

Nienormalne dobro
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2008-03-02
1 Sm 16,1.6–7.10–13; Ef 5,8–14; J 9,1.6–9.13–17.34–38
W pewnym dużym mieście grupa ludzi, wśród nich kilku lekarzy, postanowiła założyć hospicjum i społecznie je prowadzić. Zauważyli oni bowiem jak ponury, a nieraz nawet tragiczny jest los osób w podeszłym wieku, schorowanych, nad którymi medycyna rozkłada bezradnie ręce, których często wyrzekają się rodziny...

"Pójdźcie za mną…"
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2008-01-27
Iz 8,23-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Kiedy Jezus wędrował po palestyńskiej ziemi głosząc Dobrą Nowinę, to kroczyły za nim całe tłumy ludzi, którzy otwartym sercem chłonęli każde słowo Jego nauki. Ale wielu też było takich, którzy nie mogli bezpośrednio doświadczyć spotkania z Panem, nie mogli usłyszeć Jego słów...

By kochać jak Józef
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2007-12-23
Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24
W dniu dzisiejszym Kościół stawia przed nasze oczy postać św. Józefa. Nasze adwentowe spotkanie ze św. Józefem. Dziwna to postać i bardzo tajemnicza...

Królestwo miłości
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2007-11-25
2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43
W te ostatnie dni listopada robi się na świecie trochę bardziej ponuro. Dni są coraz krótsze, częściej pada. Ten klimat przenika także w jakiś sposób do liturgii, która w tych dniach kieruje nasze myśli w kierunku końca świata, także w kierunku końca naszego życia...

By ludzka godność była uszanowana…
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2007-10-14
2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Lk 17,11-19
Przyszło do Pana Jezusa dziesięciu trędowatych i prosiło o uleczenie. Czy nie zaskakuje nas ich posłuszeństwo, kiedy to odeszli po słowach: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. Przecież mogli mieć do Jezusa żal...

Mieć w nienawiści...
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2007-09-09
Mdr 9,13-18; Flm 1,9-17; Lk 14,25-33
Jakże paradoksalne są słowa dzisiejszej Ewangelii... Oto Jezus, który mówił zawsze o miłości - dziś mówi o nienawiści. Jednak te trudne słowa i żądania Jezusa trzeba wyjaśnić w kontekście całej Ewangelii i w świetle czynów Jezusa...

Pójdź za mną…
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2007-07-01
1 Krl 19,16.19-21; Ga 5,1.13-18; Lk 9,51-62
Jakże twarde ale i jak ważne są słowa dzisiejszej Ewangelii. Słowa stanowcze i wymagające. Słowa o powołaniu bez kompromisów… I wydawać by się mogło, że ten przeczytany przed chwilą fragment Ewangelii odnosi się tylko do tych, którzy tak z urzędu są powołani i mają głosić Słowo Boże, a więc do biskupów, kapłanów, zakonników, misjonarzy...

Panie Ty wszystko wiesz...
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2007-04-22
Dz 5,27-32.40-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19
Przeczytany dziś fragment Ewangelii jest dość dobrze nam znany. Rzecz dzieje się już po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus pojawia się czasem wśród uczniów. Nikt nie wie gdzie Jezus przebywa, nikt nie wie kiedy się pojawi...

By nie zgubić drogi do domu Ojca...
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2007-03-18
Joz 5,9.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
Zazwyczaj po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii wyobraźnia przywołuje nam znane obrazy pastwisk, ludzi utrudzonych pracą na roli, którzy wracają do swoich domów. Czasami przychodzi nam na myśl piękny obraz Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego” i podziwiamy Ojca, który przebacza skruszonemu synowi...

Błogosławiony?
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2007-02-11
Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26
Ile ciepła i dramatu kryje się w dzisiejszej Ewangelii. I ile znaczeń. Jak w życiu. Jakże przejmująca scena: oto Pan Jezus staje wśród tłumu słuchaczy, spogląda na ową rzeszę ludzi i przenosi wzrok na swoich uczniów wypowiadając pełne ciepła słowa: „błogosławieni jesteście”. A za chwilę surowo karci: „biada wam”...