logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok A - Zesłanie Ducha Św.

Radość z przebaczenia
Ks. Leszek Skaliński SDS 2011-06-12
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23
Jezus mimo tak niezrozumiałej postawy uczniów, przychodzi i staje pośrodku nich. To jest bardzo ważna informacja. Stanąć pośrodku jakiejś grupy, to nic innego, jak każdemu dać możliwość doświadczenia tego samego, bez wyróżnienia. Takie miejsce powoduje, że każdy z grupy ma ten sam dostęp do Niego, może widzieć Go w pełni...

Czy Duch Święty jest nam jeszcze potrzebny?
O. Andrzej Prugar OFMConv 2008-05-11
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23
Świat jest podzielony, miedzy innymi przez poglądy, pieniądze, wojny… Kościół rozbity na wyznania, a te z kolei na wiele innych niezależnych grup. A w naszych rodzinach, wspólnotach – czy możemy powiedzieć, że jest jeden duch?...

Otworzyć się na Ducha Św.
Ks. Leszek Skaliński SDS 2005-05-15
Rdz 11,1-9; Rz 8,22-27; J 7,37-39
Wieczernik jest miejscem wielkiego i głębokiego działania Boga. Jest to miejsce, które obok Nazaretu i Golgoty dla chrześcijanina powinno mieć szczególne znaczenie. Tam, w Wieczerniku, Chrystus odprawił pierwszą w świecie Mszę św. Tam nastąpiło wyświęcenie apostołów na kapłanów. W tym miejscu Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania. Wreszcie, w tym miejscu popłynęły piękne słowa najwspanialszej modlitwy arcykapłańskiej, w której Jezus wyrażał pragnienie jedności i miłości na świecie...