logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok B - 2 niedziela zwykła

Poszli, by zobaczyć
Ks. Leszek Skaliński SDS 2015-01-18
1 Sm 3,3b-10; 1Kor 6,13c-15a, 17-20; J 1,35-42
Dzisiejsza scena ewangeliczna rozpoczyna się od informacji, że Jan Chrzciciel stał ze swoimi dwoma uczniami i gdy zobaczył Jezusa, to rozpoznał w Nim Baranka Bożego, co głośno oznajmił. Umieć zatrzymać się, by rozpoznać przechodzącego Jezusa, to zwłaszcza dzisiaj, wielka sztuka. My sporo biegamy i działamy dla Jezusa.

Drogowskaz
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2009-01-18
1 Sm 3,3-10.19; 1 Kor 6,13-15.17-20; J 1,35-42
W naszym życiu spotykamy wiele drogowskazów. Mamy te na drodze, które prowadzą nas bezpiecznie, do wyznaczonego celu naszej podróży. Ale mamy także i te, którymi są inni ludzie, którzy także mogą zaprowadzić do różnych miejsc i sytuacji życiowych...

Odpowiedź na budzące się pragnienia
Ks. Leszek Skaliński SDS 2006-01-15
1 Sm 3,3-10.19; 1 Kor 6,13-15.17-20; J 1,35-42
Dzisiejsza Ewangelia opowiada krótko o osobistym spotkania Jezusa z trzema pierwszymi apostołami. Za nim stali się uczniami Chrystusa, byli uczniami Jana Chrzcielna. Jan stał z dwoma uczniami, zobaczywszy przechodzącego Pana Jezusa wskazując zawołał: „Oto Baranek Boży”. On jest Barankiem Bożym, czyli samą niewinnością...