logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Uroczystości i Święta - Święto Podwyższenia Krzyża (14 wrzesnia)

Zachwycić się obiektywnie
Dominikański Ośrodek Liturgiczny 2005-09-14
Lb 21,4-9; J 3,13-17
14 września 320 r. Helena, matka cesarza Konstantyna (czczona w prawosławiu jako święta), odnalazła autentyczny – jak wierzono – krzyż Chrystusowy. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie Bazyliki Krzyża Św. na górze Kalwarii. Te właśnie wydarzenia upamiętnia święto Podwyższenia Krzyża, w katolicyzmie może trochę pomijane, natomiast u naszych prawosławnych braci stanowiące jedno z cyklu 12 wielkich świąt...

Dwie skrzyżowane belki
Ks. Mateusz Nowak 2005-09-14
Lb 21,4-9; J 3,13-17
Około roku 400 żył w jaskini na Libanie pobożny pustelnik, który pokutował za grzechy młodości. Przed wejściem do groty postawił krzyż, by zatamować drogę wszystkim złym duchom. Jednakże pewnej nocy przyśnił mu się diabeł, który rozwinął przed nim długi papier z wykazem jego grzechów. „To jest rachunek” powiedział złośliwie. Pustelnik przeżegnał się i odpowiedział: „A to skitowanie”. W tej chwili papier rozpadł się, a widzenie znikło...