logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok B - 7 niedziela zwykła

Sparaliżowany ocalony
Ks. Leszek Skaliński SDS 2012-02-19
Iz 43,18-19, 21-22.24b-25; 2Kor 1,18-22; Mk 2,1-12
Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od słów zawierających informację o tym, z jak wielkim zaangażowaniem ludzie szukali Jezusa i jak bardzo pragnęli Go spotkać. Czy ja porównując się do tych postaci z ewangelicznej sceny mogę stwierdzić, że chociaż w części naśladuję ich starania się i zabiegam o spotkanie ze Zbawicielem?

Pomocnicy paralityka
Ks. Leszek Skaliński SDS 2006-02-19
Iz 43,18-19.21-22.24-25; 2 Kor 1,18-22; Mk 2,1-12
Nie ulega wątpliwości, że główną i zasadniczą przyczyną dokonania tego cudu była wiara. Przede wszystkim wiara tych, którzy przynieśli paralityka do Jezusa. Św. Marek mówi, że Jezus widzą ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj synu, odpuszczają ci się grzechy twoje (w. 5). Wiele znaczące jest tutaj wyrażenie: „wiarę ich”, tzn. nie tyle wiarę paralityka ile wiarę tych, którzy go przynieśli...

Iść przez drugich podnoszenie
Ks. Mateusz Nowak 2006-02-19
Iz 43,18-19.21-22.24-25; 2 Kor 1,18-22; Mk 2,1-12
Co tydzień zatrzymujemy się w tym miejscu, by zgłębiać Słowa Boga, które kieruje do nas. Rozważamy, cóż nam ma do powiedzenia. Szukamy Go, by być bliżej, poznać, jaki jest, nasz Bóg nierozpoznany. Często jednak gubimy się na krętych drogach naszego poszukiwania. Stajemy na rozdrożu i nie wiemy, którą drogą pójść. Nie pomaga nam we wsłuchaniu się w Słowo dzisiejszy świat, który zalewa nas coraz to lepszymi ofertami różnych sposobów życia, osiągnięcia szczęścia...