logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok B - Zesłanie Ducha Św.

„On daje wszystko” (Dz 17,25)
O. Andrzej Prugar OFMConv 2015-05-24
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23
Bóg daje oddech i wszystko. Oddech to coś małego, ale istotnego. Zapewnia życie fizyczne. Podstawowy dar Boży. Jeśli mamy oddech, możemy przyjąć wszystko, o wiele więcej, ponieważ nie tylko jesteśmy ciałem ale mamy ducha nieśmiertelnego. Możemy przyjąć samego Boga w siebie.

Gwałtowny wicher i delikatny oddech
O. Andrzej Prugar OFMConv 2009-05-31
Dz 2,1–11; 1 Kor 12,3–7.12–13; J 20,19–23
Jak mówić o miłości, która jest nieskończenie większa od naszego serca, o Duchu Świętym, o Jego obecności i Jego działaniu w nas i świecie? W świadomości i pobożności wielu chrześcijan przeważa opis zesłania Ducha Świętego z księgi Dziejów Apostolskich...

Boskie Światło
Ks. Dawid Adamczak SDS 2009-05-31
Dz 2,1–11; 1 Kor 12,3–7.12–13; J 20,19–23
Jezus Chrystus wstąpił do Nieba. Tą uroczystość celebrowaliśmy tydzień temu. Nie usłyszymy bezpośrednio Jego słów, nie dotkniemy Jego ciała, nie zobaczymy Jego samego modlącego się na uboczu, odpoczywającego, wędrującego lub spoczywającego posiłek...

Nieoceniony Dar z nieba
Ks. Leszek Skaliński SDS 2006-06-04
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23
Zjawienie się Jezusa w Wieczerniku i to zaraz w pierwszym dniu Zmartwychwstania było zaplanowane. Miało apostołów przygotować do ich przyszłej posługi apostolskiej. W tym spotkaniu zostali obdarzeni Duchem, który jest przede wszystkim duchem wiary. Nie ma apostolskiej posługi bez wiary w jej skuteczność...