logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok B - 28 niedziela zwykła

Panie, naucz nas… liczyć
O. Andrzej Prugar OFMConv 2012-10-14
Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30
Siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt, to liczba lat, o której mówi autor Psalmu 90, w której przeważnie zawiera się miara naszego życia. Zaczyna więc modlić się i prosić Boga o pomoc, aby nauczyć się mądrze korzystać z krótkiego życia, bo kolejne dni i lata szybko mijają my zaś odlatujemy (por. Ps 90, 10).

Co czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2009-10-11
Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30
W kaplicy Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, przed kilku latu kaplicy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, na ścianie po lewej stronie namalowany jest piękny obraz przestawiający scenę z dzisiejszej Ewangelii...

O co walczy papież
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2006-10-15
Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30
Miesiąc wrzesień niewątpliwie był miesiącem pełnym burzliwych wydarzeń. Pomijając wydarzenia na naszej scenie politycznej, na arenie międzynarodowej też nie było spokojnie. Jednym z wydarzeń, które wstrząsnęło światem była wypowiedź papieża w czasie wykładu na jednym z uniwersytetów...