logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok B - 31 niedziela zwykła

Miłość Boga i drugiego człowieka
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2006-11-05
Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28-34
Na świecie istnieje wiele różnych religii. Do największych zaliczamy islam, judaizm i chrześcijaństwo. Wszyscy wyznawcy tych religii czczą tego samego Boga – Stwórcę i Prawodawcę, choć różnie Go nazywają i rozmaicie pojmują Jego wolę. I gdybyśmy chcieli wykazać wyjątkowość chrześcijaństwa na tle innych religii, to należałoby by powiedzieć, że polega ona właśnie na tym, iż stosunek człowieka do Boga i Boga do człowieka wyraża się w miłości...