logo
Niedziela, 14 sierpnia 2022
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok B - 34 niedziela zwykła - Chrystusa Króla

Król, który kocha wszystkich
O. Andrzej Prugar OFMConv 2012-11-25
Dn 7,13–14; Ap 1,5–8; J 18,33-37
Od kilku dni możemy mieć w naszych rękach książkę Benedykta XVI: „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo”. Oto kilka pierwszych zdań z niej: „W trakcie przesłuchania Jezusa Piłat nieoczekiwanie stawia oskarżonemu pytanie: „Skąd ty jesteś?”

"Królestwo moje nie jest z tego świata"
Ks. Piotr Szyrszeń SDS 2009-11-22
Dn 7,13–14; Ap 1,5–8; J 18,33-37
„Król” – pojęcie znane raczej z historii. Niewielu dzisiaj pozostało królów. W dzisiejszej Europie z pojęciem „królestwo” mamy do czynienia np. w Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Ale współcześni europejscy królowie nie mają zbyt szerokiej władzy...

Samotność króla
O. Andrzej Prugar OFMConv 2009-11-22
Dn 7,13–14; Ap 1,5–8; J 18,33-37
Z dnia na dzień Jezus stawał się coraz bardziej samotny na ziemi. W chwili kiedy było słychać krzyki „narodu i Arcykapłanów” (J 18,35) i Chrystus stał przed Piłatem, również był samotny...

Królewskie lustro prawdy
Ks. Dariusz Zielonka SDS 2006-11-26
Dn 7,13–14; Ap 1,5–8; J 18,33-37
Tak, ja jestem królem – te słowa wypowiedział bezbronny, unieruchomiony więzami człowiek, stojący przez urzędnikiem cesarskim. Co za ironia? Co może ten bezsilny król zdziałać w historii świata?...

Królestwo, które nie jest z tego świata
Ks. Leszek Skaliński SDS 2006-11-26
Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33-37
Jezus dzisiaj wobec Piłata wypowiada wielką prawdę o sobie i swoim Królestwie. W rozdziale szóstym, również w Ewangelii św. Jan, po cudownym rozmnożeniu chleba, ludzie chcą Jezusa obwołać królem, ale on rozpoznając ich zamiar, sam się usuwa na górę...

Króluj nam Chryste!
Ks. Dariusz Niewiński 2006-11-26
Dn 7,13–14; Ap 1,5–8; J 18,33-37
Zastanawiałem się jak Cię przywitać bracie czy siostro. Wybrałem takie pozdrowienie, które jest aktualne szczególnie w tę niedzielę, niedzielę Chrystusa Króla. Króluj nam Chryste!...