logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok A - 2 niedziela zwykła

Poszukiwacze dzisiaj są potrzebni
Ks. Leszek Skaliński SDS 2008-01-20
Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34
Dzisiejsza Ewangelia przybliża misję Jana Chrzciciela. Oto człowiek, którego Bóg powołuje do odnowy moralnej Narodu Wybranego i przygotowania go na przyjście Mesjasza. Jan pojawia się jako asceta o wysokich wymaganiach, które stawia najpierw sobie...

Ujrzałem i daję świadectwo
O. Andrzej Prugar OFMConv 2008-01-20
Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34
Dobrze jest podzielić się rzeczywistością, która nas pociągnęła zafascynowała, np. filmem, utworem muzycznym… spotkaniem. Chrześcijanie jednak przede wszystkim dzielą się nowymi odkryciami - skarbami z niezgłębionej kopalni jaką jest Jezus Chrystus między nami...

Boże zaświadczenia
Ks. Tomasz Chudy SDS 2005-01-16
Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34
Coraz częściej w życiu, bez certyfikatu, potwierdzenia, uwiarygodnienia czy poręczenia, niewiele da się zrobić. Ludzie szukający pracy piszą życiorysy, listy motywacyjne, w których przybywa informacji o skończonych kursach, podyplomowych studiach, dodatkowych umiejętnościach, wszystkie oczywiście opatrzone odpowiednimi zaświadczeniami dodanymi w załącznikach...