logo
Środa, 22 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok C - 27 niedziela zwykła

Prośba o wiarę, która staje się służbą
Ks. Leszek Skaliński SDS 2010-10-03
Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od prośby apostołów skierowanej do Jezusa o przymnożenie w nich wiary. Tę prośbę kierują wszyscy apostołowie. Skierowana przez tak licznych uczniów prośba wyraża poczucie słabości w ich dotychczasowym życiu z Jezusem, w posłudze i w myśleniu o przyszłości...

Pomnażanie wiary, to lepsza postawa służby
Ks. Leszek Skaliński SDS 2007-10-07
Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Zanim apostołowie wyrazili prośbę o przymnożenie im wiary, wcześniej - w tekście poprzedzającym ten fragment - mogliśmy usłyszeć całą naukę o przebaczeniu...

Panie, przemnóż nam wiary!
Ks. Leszek Skaliński SDS 2004-10-03
Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Na kartach Pisma św., zwłaszcza w Ewangeliach, mamy sporo ludzkich próśb zanoszonych do Boga. Jest prośba o uzdrowienie, wyrzucenie złego ducha, o chleb, o wodę. Ale też jest prośba Apostołów by Chrystus nauczył ich modlitwy. W dzisiejszej Ewangelii, ale i nawet w całej dzisiejszej liturgii słowa, przebija się prośba o głębszą wiarę...