logo
Czwartek, 28 stycznia 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok C - 4 Niedziela Wielkanocna

Pasterz i owca
Ks. Leszek Skaliński SDS 2016-04-17
Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14-17; J 10,27-30
Częstym wezwaniem Biblii, skierowanym do człowieka, jest wołanie o posłuszeństwo, czyli o słuchanie słów Boga! „Moje owce słuchają Mojego głosu”.To właśnie słuchanie w życiu duchowym wskazuje zawsze na pierwszy krok.

Współcześni Słuchacze
Ks. Dawid Adamczak SDS 2010-04-25
Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14-17; J 10,27-30
Bogactwo języka polskiego pozwala nam pierwsze z nich rozpatrywać w dwóch znaczeniach, które się wzajemnie uzupełniają. Słuchać kogoś oraz być posłusznym komuś, kogo się słucha. Przypatrzmy się bliżej tym znaczeniom. Nowy Testament wielokrotnie pokazuje wpierw Jezusa a potem Apostołów przemawiających do ludzi. Wykorzystywali każdą okoliczność...

Dobry Pasterz
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2007-04-29
Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14-17; J 10,27-30
Najstarsze obrazy przedstawiające Pana Jezusa ukazują Go jako Dobrego Pasterza. Grając na fujarce, prowadzi swoje owieczki, lub niesie na ramionach najsłabszą z nich. Obrazy te wyrażają najpiękniej myśl dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie miłość i troskę Chrystusa o każdego człowieka...

Wypraw robotników na żniwo...
Ks. Józef St. Baron SDS 2004-05-02
Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14-17; J 10,27-30
Dzisiejsza niedziela to szczególny dzień w roku. Cały Kościół pod przewodnictwem Ojca Świętego zanosi ze szczególną mocą, swoje modlitwy do Boga, prosząc: «Żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Łk 10,2) Tak, to prawda. Robotników na niwie Pana jest ciągle za mało...