logo
Środa, 22 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Rok A - 34 niedziela zwykła - Chrystusa Króla

Będziemy sądzeni z miłości...
Ks. Leszek Pintal 2014-11-23
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Dobiega końca listopad, a przed nami już jego ostatni tydzień. Dzisiaj również ostatnia niedziela roku liturgicznego, którą Kościół obchodzi jako Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Zawsze kiedy dobiega kres jakiegoś czasu, robimy pewne podsumowania.

Chwała „najmniejszego z braci”
O. Andrzej Prugar OFMConv 2011-11-20
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Jezus, najmniejszy brat, był w więzieniu, w noc przed męką, bardzo pobity wcześniej na przesłuchaniu, rozumie każdego więźnia, pozbawionego wolności, głosu Chwała Jezusa Chrystusa, Króla, „najmniejszego z braci” (Mt 25,40), dostępna jest i zarazem zakryta dla nas teraz.

Troska jako miłość
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2011-11-20
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Każdy człowiek ma swoje potrzeby i ma prawo je zaspakajać, natomiast nie może być ślepym na potrzeby innych ludzi. Winniśmy uznać, że ich potrzeby są tak samo ważne jak nasze. Chrystus wymaga jakby jeszcze więcej byśmy im pomogli te potrzeby zaspokoić, gdy sami sobie z tym nie radzą. Taka postawa jest postawą miłości, gdyż polega na trosce o innych ludzi.

Czy Chrystus prezydentem?
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2008-11-23
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Arystoteles wyróżnił różne ustroje polityczne i zestawił je w pary, na zasadzie dobry ustrój i jego zły odpowiednik. Najlepszym ustrojem dla niego jest królestwo, gdyż jeden cnotliwy władca sprawuje rządy dla dobra swoich poddanych...

Dojrzeć Chrystusa w człowieku
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2005-11-20
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Wiele razy słyszeliśmy już przeczytane przed chwilą słowa Ewangelii św. Mateusza. Nie robią więc one najczęściej na nas żadnego wrażenia. A przecież w słowach tych Chrystus zawarł zachętę i przestrogę: zachętę do zauważenia drugiego człowieka i wychodzenia naprzeciw jego potrzebom, i przestrogę przed zamykaniem się na drugich i patrzenia na świat z perspektywy własnych interesów...