logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Ks. Mateusz Nowak

Jezus - Dobry Pasterz
Ks. Mateusz Nowak 2006-05-07
Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18
"Ludzie drogi szukają, chodź przed wiekami zrobiona" – tak pisał C. K. Norwid w wierszu „Bema pamięci żałobny rapsod”. Szukają i trudno jest im znaleźć. Potrzeba kogoś, kto tę drogę zna i potrafi ukazać ją ludziom. W roku jubileuszowym dwutysiąclecia chrześcijaństwa w jednej z galerii zorganizowano wernisaż poświęcony Chrystusowi. Pośród wielu wyobrażeń znajdował się tam również obraz, na którym miast świętego oblicza był tylko jego zarys...

Iść przez drugich podnoszenie
Ks. Mateusz Nowak 2006-02-19
Iz 43,18-19.21-22.24-25; 2 Kor 1,18-22; Mk 2,1-12
Co tydzień zatrzymujemy się w tym miejscu, by zgłębiać Słowa Boga, które kieruje do nas. Rozważamy, cóż nam ma do powiedzenia. Szukamy Go, by być bliżej, poznać, jaki jest, nasz Bóg nierozpoznany. Często jednak gubimy się na krętych drogach naszego poszukiwania. Stajemy na rozdrożu i nie wiemy, którą drogą pójść. Nie pomaga nam we wsłuchaniu się w Słowo dzisiejszy świat, który zalewa nas coraz to lepszymi ofertami różnych sposobów życia, osiągnięcia szczęścia...

Pasterka
Ks. Mateusz Nowak 2005-12-25
Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
Któż z nas nie docenia wartości i znaczenia światła? Zdajemy sobie sprawę, że bez tego daru niemożliwe byłoby nasze życie na ziemi. W mroku jest nam źle. Wraz z zachodem słońca ogarnia człowieka jakaś trwoga, a to dlatego, że w ciemnościach zatrącają się rysy rzeczy, tracimy poczucie bezpieczeństwa, czujemy się całkowicie bezradni...

Dwie skrzyżowane belki
Ks. Mateusz Nowak 2005-09-14
Lb 21,4-9; J 3,13-17
Około roku 400 żył w jaskini na Libanie pobożny pustelnik, który pokutował za grzechy młodości. Przed wejściem do groty postawił krzyż, by zatamować drogę wszystkim złym duchom. Jednakże pewnej nocy przyśnił mu się diabeł, który rozwinął przed nim długi papier z wykazem jego grzechów. „To jest rachunek” powiedział złośliwie. Pustelnik przeżegnał się i odpowiedział: „A to skitowanie”. W tej chwili papier rozpadł się, a widzenie znikło...