logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Ks. Kazimierz Kubat SDS

Młode wino i stare bukłaki
Ks. Kazimierz Kubat SDS 2006-02-26
Oz 2,16.17.21-22; 2 Kor 3,1b-6; Mk 2,18-22
Zawsze jesteśmy niezadowolonymi malkontentami i stale nam się coś nie podoba. Ustawicznie drzemie w nas pełen bojaźni i zalękniony konserwatysta. A Chrystus chce nas z tego letargu przyzwyczajeń i ciasnoty wyrwać, chce nam pokazać, że głoszona przez Niego prawda jest wiecznie nowa i odradzająca. Jesteśmy jak te stare bukłaki i znoszone ubrania zetlałe i niezdolne do przyjęcia Dobrej Nowiny...

Głód cielesny i duchowy
Ks. Kazimierz Kubat SDS 2005-07-31
Iz 55,1-3; Rz 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Statystyki FAO podają nam alarmujące liczby. Około 840 milionów ludzi, a więc 14% ludzkości przymiera głodem, prawie 1/3 ludzkości nie jada do syta, rocznie umiera z głodu kilkadziesiąt milionów ludzi... Te fakty przerażają. Chrystus rozmnażający jedzenie byłby dzisiaj bardzo poszukiwany i miałby na pewno wiele pracy. Czy jednak za tym ludzkim głodem cielesnym nie kryje się innego rodzaju głód?...

Czemu tak ostre wymagania?
Ks. Kazimierz Kubat SDS 2004-06-27
1 Krl 19,16.19-21; Ga 5,1.13-18; Lk 9,51-62
Ewangelia dzisiejsza stawia bardzo wysoko poprzeczkę dla chcących naśladować Jezusa. "Zostaw umarłym grzebanie umarłych...", "Kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda nie jest mnie godzien..." - takie słowa praktycznie zniechęcają do naśladowania Jezusa...

Kto z was jest bez grzechu...
Ks. Kazimierz Kubat SDS 2004-03-28
Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
Aby odwrócić uwagę od naszych świństw i grzechów, jakże często wytykamy błędy innych? Spowiadamy się z "grzechów cudzych", oskarżamy, napiętnujemy, domagamy się sprawiedliwości, jesteśmy oburzeni... a Jezus "pisze nam nasze grzechy" i czeka na nasze nawrócenie...

Trzy pokusy
Ks. Kazimierz Kubat SDS 2004-02-29
Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Lk 4,1-13
Potrójne kuszenie Jezusa na pustyni, ma na pewno swój głębszy sens i znaczenie. Co więcej, Chrystus chce nam coś pokazać, coś uzmysłowić, przed czymś przestrzec, w czymś pomóc ... Nie jestem egzegetą i na pewno nie potrafię przeprowadzić dogłębnej i naukowej analizy egzegetycznej tekstu dzisiejszej Ewangelii, ale spróbuję przybliżyć ją sobie i zarazem Tobie...

Nie masz proroka wśród swoich...
Ks. Kazimierz Kubat SDS 2004-02-01
Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30
Przyjęcie z jakim spotkał się Jezus w Nazarecie, wydaje się być typowym dla środowisk ludzi małych, zazdrosnych i niedowiarków. Najtrudniej jest uwierzyć i zaufać komuś, kogo znamy i kto wydaje nam się "swojakiem". A jeszcze trudniej jest słuchać, gdy ktoś taki "wygarnia nam" nasze grzechy, mówi o naszych słabościach i przywarach, o naszych błędach i nałogach...

Na początku było Słowo
Ks. Kazimierz Kubat SDS 2004-01-04
Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-5.9-14
Słowa dzisiejszej Ewangelii są powtórzeniem tego co słyszeliśmy w pierwszy dzień świąt. Jest to wspaniały hymn św. Jana, w którym Autor, najmłodszy Apostoł Chrystusa przekazuje nam całą głęboką prawdę teologiczną o Jezusie Synu Bożym - Wcielonym Słowie, Światłości, Życiu i Prawdzie. Te słowa wydają się być trudne do zrozumienia...