logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Ks. Piotr Szyrszeń SDS

"Królestwo moje nie jest z tego świata"
Ks. Piotr Szyrszeń SDS 2009-11-22
Dn 7,13–14; Ap 1,5–8; J 18,33-37
„Król” – pojęcie znane raczej z historii. Niewielu dzisiaj pozostało królów. W dzisiejszej Europie z pojęciem „królestwo” mamy do czynienia np. w Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Ale współcześni europejscy królowie nie mają zbyt szerokiej władzy...

Przyjąć Boga takim, jakim się objawia
Ks. Piotr Szyrszeń SDS 2009-08-09
1 Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51
Patrzymy dziś na Eliasza, który idzie na pustynię. Warto jednak pytać o powód czy motyw podjęcia przez niego tej drogi. Eliasz w zasadzie ucieka na pustynię, ucieka z lęku przed gniewem Izebel, żony króla Achaba...

Od fascynacji rozmnożonym chlebem do kontemplacji Chleba żywego
Ks. Piotr Szyrszeń SDS 2009-08-02
Wj 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; J 6,24-35
"Rabbi, kiedy tu przybyłeś?"­ - to pytanie osób poszukujących Jezusa pozostało bez odpowiedzi! Zbieranie informacji o Jezusie jest ważne, ale nie najważniejsze...

Czy potrafię powiedzieć: „jeśli Ty, Boże, chcesz.…”
Ks. Piotr Szyrszeń SDS 2009-02-15
Dz 13,46-49; Lk 10,1-9
To już szósta niedziela okresu zwykłego. Towarzyszymy Jezusowi przemierzającemu miejscowości w Galilei razem ze św. Markiem Ewangelistą. U początku jednak naszego pochylenia się nad skierowanym do nas dzisiaj Słowem Boga chciałbym wrócić myślą do fragmentu Ewangelii, który usłyszeliśmy i - jak wierzę - zabraliśmy ze sobą w naszą codzienność tydzień temu...

Czy znasz sprawę Jezusa z Nazaretu?
Ks. Piotr Szyrszeń SDS 2009-01-11
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6-11
"Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu…". No właśnie: Czy wiecie, co się działo wówczas na ziemiach Izraela?...

Słowa nadziei dla utrudzonych codziennością
Ks. Piotr Szyrszeń SDS 2008-11-01
Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12
Nie znajdziemy w Ewangelii nazwy wzgórza galilejskiego, na którym Jezus wypowiedział słowa Błogosławieństw. Miejscem przepowiadania Jezusa jest jakaś góra...

Co się Bogu ode mnie należy?
Ks. Piotr Szyrszeń SDS 2008-10-19
Iz 45,1.4–6; 1 Tes 1,1–5; Mt 22,15–21
Z wiarą pochylamy się nad Słowem, które dziś Bóg do nas kieruje. To nie przypadek, że usłyszeliśmy ten fragment z 22 rozdziału Ewangelii według św. Mateusza. To Słowo dla każdego z nas na dziś...

Oddać Bogu to, co On nam dał, daje i będzie dawał
Ks. Piotr Szyrszeń SDS 2008-10-05
Iz 5,1–7; Flp 4,6–9; Mt 21,33–43
"Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili" - oto słowa aklamacji przez Ewangelią, słowa które wprowadzają nas w klimat dzisiejszej Ewangelii i rozważania Liturgii Słowa...

Być wrażliwym i wierzącym apostołem
Ks. Piotr Szyrszeń SDS 2008-06-15
Wj 19,1-6; Rz 5,6-11; Mt 9,35-10,8
W Przed kilkunastu miesiącami poszedłem do fotografa, by… zrobić sobie zdjęcie. Czas naglił, bo zdjęcie potrzebne było - jak to się mówi - "na wczoraj". Nie dało się czekać na lepszą okazję. Podkrążone oczy, utrwalone na fotografii były świadectwem niewyspania…

Oprzeć się na Bogu, by być oparciem dla innych
Ks. Piotr Szyrszeń SDS 2007-12-23
Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24
Pozwólcie, że na początku tego rozważania przywołam obraz, którym posłużył się o. Raniero Cantalamessa, kaznodzieja papieski, w trzecim rozważaniu adwentowym wygłoszonym dla papieża i jego współpracowników w ubiegły piątek...