logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Ks. Rafał Pasternak SDS

Owce słuchają Jego głosu
Ks. Rafał Pasternak SDS 2011-05-15
Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14-17; J 10,27-30
Jezus proponuje dziś każdemu z nas ścieżkę wyjścia z takiej sytuacji, proponuje drogę naśladowania Chrystusa, drogę, w której każdy z nas może stać się na wzór Jezusa taki jak Bóg, przepełniony Jego Miłością i dzielący się ta Miłością z drugim...

Wiara to otwarcie naszych oczu
Ks. Rafał Pasternak SDS 2011-04-03
1 Sm 16,1.6-7.10-13; Ef 5,8-14; J 9,1-41
Nasza ślepota serca rodzi się w nas z powodu naszego grzechu, z zapatrzenia się tylko na siebie, na własne potrzeby, w tej ślepocie możemy także Boga dostosowywać do siebie do własnych pragnień, traktując Go jak hipermarket, do którego przychodzi tylko po te rzeczy, które są nam potrzebne albo służą tylko do własnej rozrywki...

Ludzkie serce
Ks. Rafał Pasternak SDS 2011-02-20
Kpl 19,1-2.17-18;1 Kor 3,16-23;Mt 5,38-48
Kiedy ostatni raz modliłeś za sąsiada który np. co trzeci dzień zalewa Ci mieszkanie? Ta modlitwa jest czynieniem dobra. Popatrzmy inaczej… Za co kochamy Jana Pawła II?

Nasza codzienność
Ks. Rafał Pasternak SDS 2010-11-28
Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36
Rozpoczyna się czas adwentu, czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. W liturgii słowa słyszymy dziś o dwóch postawach związanych z oczekiwaniem...

Zbaw nas ode złego
Ks. Rafał Pasternak SDS 2010-10-17
Wj 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Lk 18,1-8
Mojżesz modlący się na górze z wyciągniętymi ramionami jest symbolem wytrwałości w modlitwie, ale także jest figurą Jezusa Chrystusa, który mając na Krzyżu wyciągnięte ręce zwyciężył szatana i grzech w walce o nasze zbawienie...

Krzyż to znak że Bóg Cie kocha
Ks. Rafał Pasternak SDS 2010-09-05
Mdr 9,13-18; Flm 1,9-17; Lk 14,25-33
Wierzyć w Boga to zgodzić się że w swoim życiu mogę być bezradny, ale w tej bezradności mam zaufanie do Boga, że w tej sytuacji, w tej trudnej codzienności nie jestem sam, ale jest ze mną Jezus Droga do tego zaufania prowadzi przez naszą modlitwę zawierzenia, a także dziękczynienia...

Bliżej nieokreślona tęsknota
Ks. Rafał Pasternak SDS 2010-07-25
Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13
To dzisiejsze pytanie uczniów "Panie naucz nas modlić się wyrasta właśnie z tej tęsknoty i pragnienia serca. Największym pragnieniem naszego serca jest bliskość Drugiego, człowieka i Boga. Modlitwa uczy trwania przy Bogu, jest rozmową z moim przyjacielem Bogiem. Bardzo często zastanawiamy się jak nam się modlić...

Jak Łania pragnie wody ze strumienia (PS 42,2)
Ks. Rafał Pasternak SDS 2010-05-02
Dz 14,21-27; Ap 21,1-5; J 13,31-35
Wzajemnie się miłować oznacza, aby uczyć się Miłości Chrystusa, gdyż Jezus zachęca nas do tego, abyśmy mieli taka miłość, jaka ma Bóg Ojciec do Jezusa i jaka Jezus ma dla nas. Wielu z nas powie, że to niemożliwie, ale Jezus zachęca nas do okazywania szacunku drugiemu człowiekowi...

Pozostali we dwoje: biedaczka i Miłosierdzie
Ks. Rafał Pasternak SDS 2010-03-21
Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
Każdy z nas może czuć bunt wobec Boga, ale wtedy ma prawo i obowiązek spotkać się z Nim i Mu o tym powiedzieć. Pismo Święte pełne jest takich spotkań z Bogiem, Bogiem który wysłuchuje nas. I w tej scenie Jezus staje po stronie biedaków, czyli po naszej, abyśmy mogli nowo odkryć Jego, abyśmy mogli na nowo wrócić do Niego...

Bóg lubi niespodzianki, pozwól się Mu zaskoczyć
Ks. Rafał Pasternak SDS 2010-02-06
Iz 6,1-2.3-8; 1 Kor 1,1-11; Łk 5,1-11
Bóg wybiera każdego z nas, abyśmy byli świadkami Jego działania w naszym świecie, rzeczywistości. Być uczniem Chrystusem, to być człowiekiem który potrafi zadziwić się Jego działaniem i chce trwać w tym zaskoczeniu Boga...

Nie zagubić Jezusa
Ks. Rafał Pasternak SDS 2009-12-27
Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Lk 2,41-52
Bardzo często chcemy aby nasza rodzina była dla nas miejscem pokoju, radości, poszanowania. I ta dzisiejsza niedziela świętej Rodziny pokazuje nam rodzinę jako to miejsce spokoju, radości...

Ufni Bogu
Ks. Rafał Pasternak SDS 2009-11-15
Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32
Wielu z nas zadaje sobie pytania dotyczące naszej przyszłości, zwłaszca teraz w miesiącu listopadzie częto tematem naszych przemyśleń jest smierć, wspominamy najbliższych którzy odeszli do Boga...

Na nowo zaufać Bogu
Ks. Rafał Pasternak SDS 2009-10-04
Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16
Dzisiejsza liturgia Słowa swym bogactem wprowadza nas w temat bardzo istotny dla każdego z nas. W temat rodziny, małżeństwa, temat, który tak naprawdę dotyczy każdego...

Śpiący Jezus
Ks. Rafał Pasternak SDS 2009-07-12
Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
Angielskie przysłowie mówi: „statek stoi bezpiecznie w porcie, ale czy po to buduje się statki?” Zadaniem statku jest przemieszczanie się z jednego portu do drugiego, jest żegluga po morzach i oceanach...