logo
Środa, 22 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Ks. Leszek Skaliński SDS

Czy ja nie jestem głupcem?
Ks. Leszek Skaliński SDS 2016-07-31
Koh 1,2; 2,21-23;Kol 3,1-5.9-11; Łk 12,13-21
Rozważając słowa dzisiejszej Ewangelii, możemy przyglądać się postawie człowieka, który ma poczucie niesprawiedliwego podziału rodzinnego majątku wobec starszego brata. W jego osobie widzimy kogoś, kto próbuje walczyć o sens swojego życia. Ten człowiek przychodzi z poczuciem swojej krzywdy do Jezusa i prosi o interwencję.

Być w drodze z Jezusem
Ks. Leszek Skaliński SDS 2016-06-26
1 Krl 19,16b.19-21;Gl 5,1.13-18; Łk 9,51-62
Czy ja w swoim życiu umiem odkrywać swoją drogę w głębszym sensie teologicznym, czyli jako obecność Boga działającego ze swoim najlepszym planem wobec mnie, czy może jako przejaw całkiem z sobą niezwiązanych i niezrozumiałych przypadków?

Bóg jest jeden, ale w Trójcy dla nas
Ks. Leszek Skaliński SDS 2016-05-22
Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16, 12-15
Jeden z Ojców Kościoła, Tertulian, tak mówił o Trójcy Świętej: „Z wysokiej góry bije bogate źródło obfitej wody. Ta rozlewa się w szeroką rzekę. Wreszcie zmienia się w jezioro. W źródle mamy obraz Boga Ojca, w rzece - Syna Bożego, a w jeziorze - Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna, i ma tę samą naturę”.

Pasterz i owca
Ks. Leszek Skaliński SDS 2016-04-17
Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14-17; J 10,27-30
Częstym wezwaniem Biblii, skierowanym do człowieka, jest wołanie o posłuszeństwo, czyli o słuchanie słów Boga! „Moje owce słuchają Mojego głosu”.To właśnie słuchanie w życiu duchowym wskazuje zawsze na pierwszy krok.

Kobieta obdarzona miłosierdziem Jezusa
Ks. Leszek Skaliński SDS 2016-03-13
Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
Kiedy uczeni w Piśmie i faryzeusze przybywają wraz z kobietą, którą przyłapano na cudzołóstwie i stawiają ją przed Jezusem, nie kieruje nimi gorliwość o przestrzeganie Prawa. Do takiego posunięcia skłania ich nienawiść do Jezusa...

Co złowiłeś, to zostaw
Ks. Leszek Skaliński SDS 2016-02-07
Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 1, 1-11;Łk 5,1-11
Wydarzenie dzisiejszej Ewangelii według św. Łukasza stanowi piękną scenę. Tyle w niej głębi ile wody w Jeziorze Galilejskim, gdzie rozgrywa się ta scena. Tyle obfitości, ile złowionych ryb, dzięki słowu Pana Jezusa.

Być Słowem ze Słowa
Ks. Leszek Skaliński SDS 2016-01-03
Syr 24, 1-2. 8-12; Ef 1,3-6. 15-18; J 1-18
Jezus przychodząc na ziemię, przemawiał w taki sposób, że wszystkie wypowiadane przez Niego słowa były inspirowane przez Boga, ale również sama Jego istota, wszystko, co posiadał i kim był, to było najpiękniejsze wcielone Słowo Boga. On nawet nie musiał ust otwierać, aby powiedzieć coś ważnego i istotnego o Bogu; samo Jego istnienie było objawieniem Boga.

Lękać się czy nie lękać czasów ostatecznych?
Ks. Leszek Skaliński SDS 2015-11-29
Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28,34-36
Liturgia Słowa, zwłaszcza pierwsze czytanie i Ewangelia, zatrzymują nas na obrazach pełnych trwogi, niszczenia i kataklizmów. Są to w pierwszym rzędzie obrazy, które ukazują nam Boga sprawiedliwego i wiernego swemu słowu. On, jak najbardziej, dotrzymuje obietnic, mimo dramaturgii obrazów.

Wołanie ślepca
Ks. Leszek Skaliński SDS 2015-10-11
Jr 31,7-9; Hbr 5,16; Mk 10,46-52
Św. Marek rozpoczyna dzisiejszy fragment Ewangelii od informacji, że ślepy żebrak Bartymeusz siedział przy drodze. Od razu ewangelista przybliża nam jego doświadczenie biedy materialnej. Bartymeusz był ślepy i wiedział o tym...

Droga ważnego wzrostu
Ks. Leszek Skaliński SDS 2015-09-20
Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37
Św. Marek rozpoczyna dzisiejszą Ewangelię zaznaczając, że Jezus pragnie pozostać tylko ze swoimi uczniami, którzy są z nim w drodze. Życie ucznia Chrystusa wymaga, by umieć uchwycić ten moment, w którym Jezus chce być tylko dla mnie.

Życie, które bierze swoje źródło z Chleba, którym jest Jezus
Ks. Leszek Skaliński SDS 2015-08-16
Prz 9,1-6; Ef 5,15-20; J 6,51-58
W naszym życiu codziennym wielokrotnie posilamy się tym chlebem powszednim i jest to nasz najczęstszy i podstawowy pokarm. Jednak jak zauważamy ten chleb powszedni nie jest w stanie do końca wypełnić naszego ludzkiego życia...

Uboga misja
Ks. Leszek Skaliński SDS 2015-07-12
Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13

Opinie mocno nietrafione
Ks. Leszek Skaliński SDS 2015-06-07
Rdz 3,9-15; 2Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35
Jak można zauważyć, w dzisiejszej Ewangelii, osobą Jezusa Chrystusa interesują się wszyscy: bliska rodzina, uczniowie i wszyscy, dla których On jest ważny. Osoby, które martwią o Niego, są mu życzliwe, ale są i tacy, którzy mocno Go nienawidzą, którzy szukają dowodów na skompromitowanie Jezusa.

Krzew i latorośl
Ks. Leszek Skaliński SDS 2015-05-03
Krzew i latorośl
Tekst z dzisiejszej niedzieli stanowi część Ewangelii świętego Jana, w której zawarty został opis Ostatniej Wieczerzy oraz mowy pożegnalnej skierowanej do uczniów.

Triumfalny wjazd w kierunku wydarzeń śmierci
Ks. Leszek Skaliński SDS 2015-03-29
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47
Dzisiaj wkraczamy w najważniejszy tydzień roku liturgicznego. Wielki Post zostaje ukoronowany Wielkim Tygodniem. Po nim nadchodzą święta paschalne.

nastpne