logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Ks. Rafał Masarczyk SDS

Obraz Trójjedynego Boga
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2015-05-31
Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20
Nie możemy zrozumieć do końca tajemnicy Trójcy Świętej, ale możemy ją sobie przybliżyć. Filozofowie chrześcijańscy i teologowie twierdzą, że Istotą Boga jest Jego istnienie i trudno z tym dyskutować. Natomiast Jezus mówi, że Bóg jest miłością. Aby przybliżyć się do tajemnicy Trójcy Świętej trzeba zbliżyć się do miłości.

Panie oczyść mnie
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2015-02-15
wt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Trąd był chorobą, która do niedawna budziła lęk, miało to przyczynę w dwóch przesądach. Pierwszy polegał na przekonaniu, że jako choroba zakaźna, zagraża każdemu, kto się zetknie z człowiekiem chorym. Drugi, także pozbawiony racji, że jest ona karą za grzechy...

Uleczyć rany duszy
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2015-01-11
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6-11
Uroczystość Chrztu Pańskiego jest okazją do zastanowienia się na własnym chrztem. Dla wielu ludzi przyjęcie Chrztu Świętego to wstąpienie do swoistej międzynarodowej organizacji, której nie wszystkie poglądy się podziela. Takie spojrzenie na wspólnotę kościoła to źródło wielu kryzysów wiary i być może jeden z powodów odchodzenia od Kościoła...

Przekroczyć Styks
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2014-11-02
Hi 19,1.23-27; 1 Kor 15,20-24.25-28; Lk 23,44-46.50.52-53;24,1-6
Warto w tej refleksji nad ludzkim przemijaniu sięgnąć po tekst św. Klemensa, papieża, który w swoim liście do Koryntian pisze: "Umiłowani, jakże wielkie i godne podziwu są Boże dary! Życie w nieśmiertelności, chwała w sprawiedliwości, prawda w wolności, wiara w ufności, panowanie nad sobą w świętości: wszystko to potrafimy pojąć naszym umysłem. Jakież więc dobra przygotowane są tym, którzy Go oczekują?

Moralność zwierząt a wiara
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2014-09-28
Ez 18,25–28; Flp 2, 1-11; Mt 21,28-32
Holenderski uczony de Waal zajmował się badaniem szympansów karłowatych, które żyją tylko w jednym rejonie Afryki, na południe od rzeki Kongo. (za M. Rotkiewicz) Małpy te żyją w stadach i panuje w nich matriarchat, samice choć słabsze fizycznie od samców mają głos decydujący dzięki swoistej dyplomacji. Dzięki swym badaniom de Waal dochodzi do pewnych wniosków dotyczących moralności.

Klucze władzy
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2014-08-24
Iz 22,19-23; Rz 11,33-36; Mt 16,13-20
Bohater książki Antoine de Saint - Exupery "Mały Książe" znalazł się na planecie zamieszkałej przez króla, który siedział na tronie, a jego płaszcz zakrywał całą planetę.

Chwast między pszenicą
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2014-07-20
Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43
Wiara jest łaską, jeżeli ktoś wiary nie posiada to albo zmarnował łaskę, albo jej nie otrzymał, trudno z zewnątrz to ocenić, sąd w tych sprawach należy pozostawić Panu Bogu...

Właściwie pytać
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2014-06-15
Wj 34,4-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18
Trzy pytania i trzy prawdy chrześcijańskiego życia. Jeżeli traktujemy je poważnie to mamy szanse przybliżyć się do Tajemnicy Trójce Świętej, bo uczestniczymy w życiu miłości...

Poznać głos Jezusa
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2014-05-11
Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14-17; J 10,27-30
Tomasz Halik czeski teolog zauważa, że we współczesnym świecie powstała nowa religia. Rolę religii przejęły takie fenomeny jak kapitalistyczna ekonomia i media...

Peleryna dobrobytu
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2014-03-02
Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34
Wartość życia ludzkiego nie zależy od tego co się je lub pije, ale od wysiłku budowania Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwość.

Optymistyczna Apokalipsa
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2013-11-17
Ml 3,19-20; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19
James Redfield w swojej książce "Tajemnica Shambhali" twierdzi, że dzisiejszy człowiek znajduje się w zupełnie innej sytuacji niż poprzednie pokolenia, wiążą się to z nastawieniem do życia i ciągłą walką między optymizmem a rozpaczą.

Wdzięczność
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2013-10-13
2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Lk 17,11-19
Postawa wdzięczności wiąże się z radością i chęcią uczynienia czegoś dobrego, by się odwdzięczyć. Wdzięczność jest więc źródłem kolejnego dobra, mnoży jakby dobro. Dziewięciu uzdrowionych którzy nie wrócili do Jezusa by podziękować, być może dostrzegli, że dostali wielki dar, nie mieli jednak czasu podziękować, gdyż byli zajęci czymś innym...

Nadzieja źródłem siły
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2013-09-08
Mdr 9,13-18; Flm 1,9-17; Lk 14,25-33
Ks. prof. Józef Tischner pisał, że gdzie nie ma nadziei nie ma życia. Nie zdajemy sobie sprawę z tego jak wielką siłą napędową, w radzeniu sobie z złem, jest nadzieja. Dante opisując piekło, na bramie piekła umieścił napis: "porzuć wszelką nadzieję".

Prawo duchowe
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2013-06-30
Krl 19,16.19-21; Ga 5,1.13-18; Lk 9,51-62
Platon, starożytni filozof grecki, gdy rozważa problem relacji duszy do ciała uważał, że dusza w ciele jest jak w więzieniu. Ciało i jego władze poznawcze, czyli zmysły ograniczają duszę. Tylko dusza wolno od ciała jest w pełni szczęśliwa. Negatywne podejście do ciała miał późniejszy filozof Plotyn, który jak twierdzą niektórzy z jego uczniów wstydził się, że posiada ciało.

Rozum a wiara
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2013-05-26
Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15
Św. Tomasz z Akwinu zauważył, że są prawdy dotyczące Boga, do których możemy dojść posługując się naturalnymi zdolnościami rozumu, ale są i takie, które należą tylko do dziedziny wiary.

nastpne