logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Ks. Tomasz Raćkos SDS

Moje szczęście zależy od tego, kim jestem
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2008-12-14
Iz 61,1-2.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28
Przez wiele wieków chrześcijanie mieli zwyczaj grzebać swoich zmarłych w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni, blisko miejsca sprawowania Eucharystii. Stąd do dziś przy wielu starych kościołach można spotkać cmentarze...

Eucharystia jako uczta ofiarna
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2006-08-20
Prz 9,1-6; Ef 5,15-20; J 6,51-58
Od kilku tygodni, w kolejne niedziele słuchamy katechezy Jezusa na temat Eucharystii, którą wygłosił w mieście Kafarnaum po wcześniejszym cudownym rozmnożeniu chleba i nakarmieniu rzeszy głodnych ludzi. Podobnie jak 2000 lat temu zdziwienie pojawiło się na twarz Izraelitów, tak i dziś w naszych uszach rozbrzmiewają niewiarygodne słowa: "Kto spożywa moje Ciało i Krew moja pije, trwa we mnie, a Ja w nim"...

Brak zaufania
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2006-07-16
Am 7,12-15; Ef 1,3-10; Mk 6,7-13
Za kilka lub kilkanaście dni z wielu polskich miejscowości wyruszą piesze pielgrzymki w kierunku Jasnej Góry. Każdą pielgrzymkę tworzą ludzie, którzy z religijnych motywów ofiarują Bogu swój czas, wysiłek, znoszone niewygody, a przede wszystkim - modlitwę. Wśród pątników zawsze obecni są także księża...

Pokusa samowystarczalności
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2006-05-07
Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18
Ktoś, kto spędził tzw. „długi weekend” w mieście, z pewnością zauważył, że wolne dni od pracy wyróżniały się mniejszym ruchem samochodów na ulicach. W każdym zwykłym dniu, człowiek mijany jest przez setki ciężarowych samochodów. Wśród nich są nowoczesne, kilkudziesięciotonowe ciężarówki transportu międzynarodowego, popularnie zwane „tirami”. Ogromne pojazdy o wielkiej mocy, przewożące miliony ton towarów często z jednego krańca Europy na drugi...

Potrzebny jest człowiek
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2006-01-22
Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Jest tylko jeden wyraz, który streszcza całe ziemskie życie Jezusa Chrystusa. W znaczeniu tego wyrazu zawarte jest: narodzenie, dzieciństwo, dojrzała działalność, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Tym słowem jest, dobrze nam znany, wyraz greckiego pochodzenia, który w języku polskim brzmi „EWANGELIA”...

Talent - jako szansa rozwoju
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2005-11-13
Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 22,14-30
Z uwagą wysłuchaliśmy treści pierwszego czytania, którym był fragment ostatniego rozdziału Księgi Przysłów. Była w nim mowa o dzielnej niewieście. Jest to poemat na cześć roztropnej kobiety, mądrej żony, pracowitej pani domu, pobożnej i wrażliwej matki...

Nieprzyjęte zaproszenie
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2005-10-09
Iz 25,6-10; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Żyjemy w czasach nie tylko szybko zmieniających się technologii, ale także zanikania, albo rozbudowywania znaczeń poszczególnych wyrazów. Uroczyste słowo "uczta", którym posługiwał się prorok Izajasz, obecnie często zastępowane jest określeniem "przyjęcie", "biesiada" lub "party". Natomiast pora tradycyjnego obiadu, coraz odważniej zastępowana jest określeniem "lunch"...

Upomnienie inspirowane miłością
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2005-09-04
Ez 33,7-9; Rz 13,8-10; Mt 18,15-20
Być może komuś z nas, dziwnym wydaje się polecenie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Idź i upomnij swego Brata!”. Ktoś mógłby powiedzieć, że wreszcie Chrystus zleca swoim uczniom coś łatwego do wykonania. Bowiem, komu z nas obce jest wytykanie czyichś błędów, zwracanie komuś uwagi, szybkie wydawanie sądów i krytykowanie?...

Trzy poziomy gościnności
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2005-06-26
2 Krl 4,8-11.14-16; Rz 6,2-4.8-11; Mt 10,37-42
Spośród wszystkich wyrazów, jakie usłyszeliśmy w czytanej dziś Ewangelii, najczęściej występującym jest słowo „przyjmować”. Ta czynność „przyjmowania człowieka sprawiedliwego”, „przyjmowania proroka”, czy „przyjmowania samego Jezusa”, sugeruje nam, że biblijnym tematem dzisiejszej niedzieli jest gościnność...

Motywacja i cel charytatywnej działalności
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2005-02-06
Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
To dobrze się składa, że w pierwszych tygodniach nowego roku czytamy Księgę Izajasza. Usłyszane dziś słowa, są dla nas jakby balsamem. Bo skoro prorok apeluje o działalność charytatywną, wołając: „Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych, nagich przyodziej i nie odwracaj się od współziomków”, to my, możemy być dumni z wszystkich humanitarnych akcji, charytatywnych zbiórek i świątecznych dzieł miłosierdzia, w których uczestniczyliśmy w ostatnim czasie...

Źródło radości
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2005-01-02
Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18
Dokładnie osiem dni temu, pełni radości, po raz pierwszy zaśpiewaliśmy: „Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi...” A później z serca przepełnionego radością wyśpiewaliśmy, że: „Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina...

Czy grozi nam „koniec świata”?
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2004-11-14
Ml 3,19-20; 2 Tes 3,7-12; Lk 21,5-19
Trzeba przyznać, że czytany dziś fragment Ewangelii, w pierwszej chwili nie napełnia optymizmem. Ponieważ należymy do pokolenia wychowanego na „filmowych obrazach”, zauważmy, że: konflikty między narodami, wojny toczone przez państwa, trzęsienia ziemi, katastrofy humanitarne, prześladowania, terror były jednym z ulubionych tematów kina sensacji XX wieku...

Walka modlitwy
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2004-10-17
Wj 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Lk 18,1-8
Wszyscy codziennie doświadczamy, że jesień jest porą roku, charakteryzującą się bardzo częstymi zmianami pogody. Dlatego, pewnie każdy, przed wyjściem z ciepłego mieszkania zastanawia się, jak odpowiednio się ubrać. Najczęściej, wyglądając przez okno, chcemy zobaczyć, jakie jest niebo i jak ubrani są inni ludzie...

Igrzyska - nie tylko sportowe
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2004-08-22
Iz 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30
Biorąc pod uwagę treść wszystkich kazań, jakie zostały wygłoszone w ubiegłą niedzielę, moglibyśmy dziś powiedzieć o chrześcijanach, że są ludźmi z wysoko odchyloną głowa i wzrokiem utkwionym w Niebo. Stało się tak, dzięki Maryi, która jako pierwsza doświadczyła uroczystego wniebowzięcia i w ten sposób - będąc człowiekiem i matką Syna Bożego - pokazała cel naszej wędrówki...

Owoce dobrej modlitwy
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2004-07-25
Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13
Wszyscy żyjemy w czasach, w których dominuje pragmatyczne podejście do rzeczywistości. W życiu ludzi liczy się przede wszystkim to, co przynosi lub może przynieść wymierną korzyść. Dlatego towarzysząc w ubiegłą niedzielę Jezusowi podczas wizyty w domu Marty i Marii, być może byliśmy nieco zaskoczeni, że Chrystus stanął w obronie zasłuchanej Marii, zamiast pochwalić pracowitą i zaradną Martę...

nastpne