logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Magdalena

Jedno życie
Magdalena 2004-06-27
1 Krl 19,16.19-21; Ga 5,1.13-18; Lk 9,51-62
Mamy jedno życie. Banalna prawda o jego niepowtarzalności nabiera kosmicznego wymiaru, kiedy nagle - w najmniej spodziewanym momencie - przychodzi tego życia kres, i nie da się cofnąć czasu, nie da się już zrobić nic, by naprawić to, co w tym życiu sknociliśmy...

A ty za kogo Mnie uważasz?
Magdalena 2004-06-20
Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Lk 9,18-24
Przypuszczam, że większość czytających ten komentarz usłyszała kiedyś w duszy pytanie Jezusa: 'A ty za kogo Mnie uważasz?' Myślę również, że większość z nas zna radość ogarniającą nas, gdy z czystym sumieniem i zgodnie z prawdą odczuwalną każdą cząstką naszego serca, z łaski Ducha Świętego możemy odpowiedzieć: ‘Jezus, Pan mój i Bóg mój’...

Boża arytmetyka
Magdalena 2004-06-13
2 Sm 12,1.7-10.13; Gal 2,16.19-21; Lk 7,36-8,3
Kilka miesięcy temu pewna osoba zarzuciła mi w rozmowie, że siedzi we mnie kawał faryzeusza. Nie ze względu na obłudę, ale ze względu na tendencje do osądzania według uczynków, bez brania pod uwagę łaski Bożej. Gorliwie wówczas protestowałam, dopóki nie uświadomiłam sobie, że rzeczywiście - najbardziej niepojęte dla mnie fragmenty Biblii, to te właśnie, które opisują triumf łaski i miłosierdzia nad sądem...

Nadstawić drugi policzek
Magdalena 2004-02-22
1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; Lk 6,27-38
Na naszej planecie mieszka ponad 6 miliardów dzieci Bożych. Co 3,6 sekundy na świecie jedno z nich umiera z powodu niedożywienia. W każdej chwili na świecie trwa kilkadziesiąt konfliktów zbrojnych. Co roku ok. 100 mln osób na całym świecie szuka pomocy u specjalistów z powodu depresji...

Zaufanie
Magdalena 2004-02-15
Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26
Zaufanie - najważniejsze, największe i najtrudniejsze zadanie w chrześcijaństwie, w zasadzie nieodzowny warunek całkowitego przylgnięcia do Boga...

Pokora królową wszystkich cnót
Magdalena 2004-02-08
Iz 6,1-2.3-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11
Trzy dzisiejsze czytania, to historie trzech różnych powołań. Izajasz, Piotr, Paweł. Każdy z nich powołany do pracy dla Pana, ale każdy w inny sposób. Powołania te mają jednak jeden wspólny mianownik...

Przemieniony Szaweł
Magdalena 2004-02-01
Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30
Co się stało, że Szaweł, ten zaślepiony nienawiścią człowiek, nagle wyszedł do ludzi i zaczął im śpiewać o miłości? Szaweł napełniony został Duchem Świętym, i przejrzał. I dostrzegł Miłość, bez której każdy uczynek traci sens i wartość. Cóż to jest ta Miłość?

Kościół - Mistyczne Ciało
Magdalena 2004-01-25
Ne 8,1-4.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4;4,14-21
Pan Jezus obecny w każdym tabernakulum każdego katolickiego kościoła świata. Jego obecność sprawia, ze kościoły stają się Kościołem, że Kościołem jesteśmy my wszyscy, którzy Go wyznajemy. Że wszyscy tworzymy Jego Ciało Mistyczne...

Orędowniczka. Pośredniczka. Pocieszycielka.
Magdalena 2004-01-18
Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12
Powiedziała Bogu: "Nie mają już wina". Bóg odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?". Tyle usłyszeli świadkowie tego wydarzenia...

Niedziela Chrztu Pańskiego
Magdalena 2004-01-11
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Lk 3,15-16.21-22
Czy Jezus Chrystus, nie mając grzechu, potrzebował chrztu? Czy Syn Boży, Zbawiciel, nalegał, by Go ochrzcić, tylko ze względów proceduralnych? W teologii istnieje wiele aspektów tłumaczących niezbędność chrztu Pańskiego. Najważniejszym jednak jest wypełnienie woli Bożej, czyli "wypełnienia wszystkiego, co sprawiedliwe"...

Nietypowa Rodzina
Magdalena 2003-12-28
Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Lk 2,22.39-40
Najświętsza Rodzina. Zupełnie nietypowa Rodzina. Małżonkowie żyją ze sobą jak brat z siostra, Dziecko ich poczęte jest z Ducha Świętego, zrodzone przez Dziewicę. O ile można domyślać się, że od ucieczki do Egiptu Rodzina ta funkcjonowała w sposób podobny do wielu innych rodzin, o tyle od momentu odnalezienia Jezusa w świątyni, Rodziny tej nie da się już porównać z żadną inną...