logo
Sobota, 18 listopada 2017
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Rok A - 5 Niedziela Wielkanocna

Program ułatwiaj±cy doj¶cie do domu Ojca
Ks. Leszek Skaliński SDS 2014-05-18
Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12
¦więty Jan w spisanej przez siebie Ewangelii trafnie stawia ważne pytania o cel życia człowieka. W dzisiejszym fragmencie możemy zauważyć, że oprócz postawionego pytania o cel godnego i dobrego życia, podaje też ¶w. Jan sposoby jego realizacji.

Chrystus jest Drog±
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2005-04-24
Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12
2 kwietnia 2005 roku cały ¶wiat obiegła smutna wiadomo¶ć: „o godzinie 21.37 nasz Ojciec ¦więty powrócił do domu Ojca”. Cały ¶wiat zamarł w jednym momencie, bo odszedł Kto¶ bliski. Jego ¶mierć poruszyła serca wielu ludzi na całym ¶wiecie. Media w¶ród wielu jego wypowiedzi zaakcentowały słowa: „Nie lękajcie się…!”. One dodały wszystkim otuchy i pobudziły nadzieję, o której zawsze Ojciec ¦więty powtarzał...