logo
¦roda, 22 listopada 2017
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Rok C - 27 niedziela zwykła

Pro¶ba o wiarę, która staje się służb±
Ks. Leszek Skaliński SDS 2010-10-03
Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od pro¶by apostołów skierowanej do Jezusa o przymnożenie w nich wiary. Tę pro¶bę kieruj± wszyscy apostołowie. Skierowana przez tak licznych uczniów pro¶ba wyraża poczucie słabo¶ci w ich dotychczasowym życiu z Jezusem, w posłudze i w my¶leniu o przyszło¶ci...

Pomnażanie wiary, to lepsza postawa służby
Ks. Leszek Skaliński SDS 2007-10-07
Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Zanim apostołowie wyrazili pro¶bę o przymnożenie im wiary, wcze¶niej - w tek¶cie poprzedzaj±cym ten fragment - mogli¶my usłyszeć cał± naukę o przebaczeniu...

Panie, przemnóż nam wiary!
Ks. Leszek Skaliński SDS 2004-10-03
Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Na kartach Pisma ¶w., zwłaszcza w Ewangeliach, mamy sporo ludzkich pró¶b zanoszonych do Boga. Jest pro¶ba o uzdrowienie, wyrzucenie złego ducha, o chleb, o wodę. Ale też jest pro¶ba Apostołów by Chrystus nauczył ich modlitwy. W dzisiejszej Ewangelii, ale i nawet w całej dzisiejszej liturgii słowa, przebija się pro¶ba o głębsz± wiarę...