logo
Piątek, 24 września 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

Miłość Chrystusowa
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2011-05-29
Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29
Przed laty bardzo popularna była opera beatowa "Jezus Chrystus Superstar". Maria Magdalena wypowiada swe uczucia dla Chrystusa w arii rozpoczynającej się od słów "nie wiem jak mam Go kochać". Oto jest pytanie, które stawia tak wielu dzisiaj ludzi..

Miłość Chrystusowa
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2010-05-09
Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29
Miłość do Chrystusa nie jest miłością bez wzajemności. Bo przecież Bóg pierwszy nas umiłował i posłał Syna swojego, aby człowieka zbawić. Każdy z nas, który okaże Chrystusowi miłość ten, jak zapewnia dziś Pan "będzie umiłowany przez Ojca Mojego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie"...

Uczestniczyć w Krzyżu
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2010-03-28
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Lk 23,1-49
Krzyż ukazuje nam nowe oblicze miłości. Wiemy, że materią krzyża jest cierpienie, upokorzenie, niewdzięczność. Ale przede wszystkim materią krzyża jest miłość. Miłość, która jest zdolna do ofiary i wyrzeczeń. Krzyż to znak życia, które zostało nam dane z miłości. Nie wystarczy tylko nieść krzyż, ale trzeba wyzuć się z siebie, trzeba utracić własne życie na rzecz innych – z miłości...

Błogosławieni – dziedzicami Królestwa Bożego
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2010-02-10
Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26
Chrystus ostrzega nas przed pogonią wyłącznie za życiowymi przyjemnościami, przed samozadowoleniem, przed szukaniem jedynie gwarancji czysto ludzkich. Przed tym przestrzegał już prorok Jeremiasz: Przeklęty człowiek, który nadzieję pokłada w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. I kiedy nie pomogły ostrzeżenia proroków posłał Bóg Swojego Syna...

Słowo stało się Ciałem
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2010-01-03
Syr 24,1-2.8-12;Ef 1,3-6.15-18;J 1,1-18
Powoli kończy się okres świąt Bożego Narodzenia. Za nami już Sylwester i Nowy Rok, przed nami jeszcze święto Trzech Króli i świętowanie się zakończy. Dla niektórych te święta to tylko zwykła tradycja: choinka, prezenty, pasterka...

Co czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2009-10-11
Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30
W kaplicy Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, przed kilku latu kaplicy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, na ścianie po lewej stronie namalowany jest piękny obraz przestawiający scenę z dzisiejszej Ewangelii...

Uroczystość Trójcy Świętej
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2009-06-07
Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20
Po wielkanocnych przeżyciach, po Zesłaniu Ducha Świętego, dziś uroczyście czcimy Trójcę Świętą. Boga, który jest Jeden, ale w Trójcy. Stajemy wobec wielkiej tajemnicy naszej wiary...

Dobry Pasterz
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2009-05-03
Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18
Najstarsze obrazy przedstawiające Pana Jezusa ukazują Go jako Dobrego Pasterza. Grając na fujarce, prowadzi swoje owieczki, lub niesie na ramionach najsłabszą z nich. Obrazy te wyrażają najpiękniej myśl dzisiejszej Ewangelii...

Droga Krzyża - drogą naszego życia
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2009-03-29
Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33
Dawniej dzisiejsza niedziela była nazywana pierwszą niedzielą Męki Pańskiej. Kościół prowadził nas w milczeniu na Kalwarię, pod Krzyż, abyśmy mogli zobaczyć rozkrzyżowane ręce, przebity bok Zbawiciela...

Drogowskaz
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2009-01-18
1 Sm 3,3-10.19; 1 Kor 6,13-15.17-20; J 1,35-42
W naszym życiu spotykamy wiele drogowskazów. Mamy te na drodze, które prowadzą nas bezpiecznie, do wyznaczonego celu naszej podróży. Ale mamy także i te, którymi są inni ludzie, którzy także mogą zaprowadzić do różnych miejsc i sytuacji życiowych...

Jesteśmy świątynią Pana (na Rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej)
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2008-11-09
Ez 47,1-2, 8-9, 12; 1 Kor 3,9-11, 16-17; J 2,13-22
Dwa tygodnie temu obchodziliśmy rocznicę poświęcenia naszego kościoła. W dniu dzisiejszym cały Kościół wspomina rocznicę poświęcenia kościoła biskupa Rzymu i pasterza całej wspólnoty chrześcijańskiej - Bazyliki Laterańskiej...

Winnica Pana
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2008-10-05
Iz 5,1–7; Flp 4,6–9; Mt 21,33–43
Chrystus Pan w swoim nauczaniu posługiwał się różnymi obrazami i wydarzeniami wziętymi z codziennego życia, aby słuchacze mogli łatwiej zrozumieć sens Jego słów. Podobnie czyni w dzisiejszej Ewangelii...

Chrystus Dobry Pasterz - bramą owiec
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2008-04-13
Dz 2,14.36–41; 1 P 2,20–25; J 10,1–10
Z okazji śmierci Karola Szymanowskiego napisano w pewnym artykule, że muzyka wielkiego kompozytora stała się bramą, przez którą Polska wyszła na szeroki świat, a wielki świat wkroczył do Polski...

Tajemnica śmierci i życia
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2008-03-09
Ez 37,12–14 ; Rz 8, 8–11; J 11,3–7.17.20–27.33–45
Betania – wioska położona na wschód od Jerozolimy, miejsce pokoju i radości, które Jezus znajdował w przyjaźni z Marią, Martą i Łazarzem. Ewangelista Jan mocno podkreśla, że „Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza”...

Program chrześcijańskiego życia
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2008-02-03
So 2,3;3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12
Bardzo często w ostatnich czasach słyszmy w mediach o programie rządu, programie naprawy finansów publicznych, programie reformy służby zdrowia. Są to programy, o których się wiele pisze i mówi, bo dotyczą spraw naszego życia...

nastpne